10 nových stromov nahradí 4 stromy zo Segnerovej

603

V začiatkoch plánovania rekonštrukcie karloveskej radiály, žiadateľ o stavebné povolenie v projekte tak trošku zabudol na stromy.

V aktuálnej fáze rekonštrukcie, s oneskorením, ale predsa, magistrát hlavného mesta Bratislavy prostredníctvom realizátora projektu riadne požiadal o výrub piatich stromov na Segnerovej ulici. Konkrétne ide o 4 borovice a 1 javor. Výrub je nevyhnutný, aby mohla mať vozovka 2 jazdné pruhy. Iné riešenie dopravnej situácie, žiaľ, nie je možné.

Jednu borovicu čiernu sa podarilo zachrániť. Predstava, že sa dospelé stromy dajú v tomto období presadiť, je nereálna. Je vysoko pravdepodobné, že by sa v týchto letných dňoch presadené stromy neujali. Niet inej cesty ako nariadiť žiadateľovi vysadiť náhradnú výsadbu čo najbližšie k miestu výrubu. Aj preto bude v priaznivom vegetačnom období vysadených 10 javorov na Nábělkovej ulici.

Zdroj: Karlova Ves