14. ročník súťaže Ruské slovo

1627

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave a Zväz Rusistov na Slovensku organizujú krajské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

Tematika KK Ruské slovo:  Ďakujeme za mier!

Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných  a vysokých škôl. Súťaž Ruské slovo je registrovaná na Ministerstve školstva SR 28.08.2008, k.č.CD-2008-12355/25822-1:916.

Podrobné informácie o súťaži a prihlášku  nájdete na internetovej stránke www.einsteinova.edupage.org alebo www.ruskeslovokosice.webnode.sk.