3.4.2019 – Výzva na bezplatné Wi-Fi len od zajtra do piatku

310

Slovenské mestá a obce sa môžu už po druhý raz zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy WiFi4EU. Výzvu Európska komisia zverejní zajtra 4. apríla 2019. Aktuálna však bude len jeden a pol dňa, teda do piatka 5. apríla 2019. Cieľom je poskytnúť občanom a návštevníkom v celej Európskej únie vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská.

„Informoval som písomne všetkých starostov a primátorov Bratislavského kraja, že je tu opäť takáto možnosť. Verím, že túto výzvu opäť využijú. Veď v minulom roku získalo na Slovensku poukaz 93 obcí a 12 úspešných žiadateľov bolo práve z Bratislavského kraja. Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy využiť iba jeden poukaz. Obce, ktoré dostali poukaz v prvej výzve, sa už nemôžu zapojiť do ďalších výziev. A stále platí pravidlo „kto skôr príde, ten skôr berie“. Preto sa registrujte čo najskôr,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

Iniciatíva WiFi4EU v celkovej hodnote 120 miliónov eur je prístupná všetkým verejným orgánom v členských štátoch Európskej únie, ako aj v účastníckych krajinách z EHP (Nórsko a Island). Iniciatíva je realizovaná prostredníctvom online registrácie obcí a následného odosielania žiadostí. Obce sa môžu kedykoľvek zaregistrovať na www.wifi4eu.eu. Stačí vyplniť jednoduchý registračný formulár. Na registráciu je nutné si zriadiť prihlasovací účet. Po zverejnení výzvy 4. apríla 2019 sa obce musia prihlásiť prostredníctvom už vytvoreného online prihlasovacieho účtu (kliknutím na tlačidlo „Požiadať o poukaz“ v sekcii „Moja prihláška“).

Len čo sa obce, mestá alebo mestské časti zaregistrujú na vyhradenom portáli, budú môcť požiadať o poukážku v hodnote 15 000 eur. Každému členskému štátu Európskej únie je garantovaných minimálne 15 poukazov. Po získaní poukazu podporená obec musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a inštalovaná sieť začne fungovať do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante. Obce zodpovedajú za financovanie pripojenia na internet a údržbu zariadení tak, aby svojim obyvateľom a návštevníkom mohli minimálne tri roky po inštalácii ponúkať bezplatné a kvalitné pripojenie cez sieť Wi-Fi. Prvá výzva na podávanie žiadostí WiFi4EU sa uskutočnila v novembri 2018. Z celej Európy sa prihlásilo viac ako 13.000 obcí a udelilo sa 2800 poukážok. 

Viac informácií o iniciatíve ako aj o prihlásení sa do výzvy nájdete tu.