7. ročník programu Master Class o politike súdržnosti EÚ

317

V rámci 17. Európskeho týždňa regiónov a miest sa bude v Bruseli konať siedmy ročník programu Master Class o politike súdržnosti EÚ určený pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, na ktorom si zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici z celej Európy, vymieňajú osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Každoročne sa v októbri v Bruseli stretne približne 6000 účastníkov z celej Európy a je to skvelá príležitosť na nadväzovanie kontaktov.

Tridsať vybraných účastníkov sa počas piatich dní zúčastní stretnutí zameraných na kohéznu politiku a čerpanie eurofondov v budúcnosti. Účastníci budú mať príležitosť predstaviť svoj výskum a vymeniť si skúsenosti s úradníkmi z EÚ inštitúcií, od ktorých dostanú spätnú väzbu ohľadom relevantnosti ich výskumu vzhľadom na európske politiky. Master Class predstavuje jedinečný formát, ktorý spája mladých výskumných pracovníkov a medziinštitucionálnu komunitu zainteresovaných tvorcov politík, úradníkov a akademických pracovníkov. Cieľom je zvýšiť kvalitu výskumu v oblasti politiky súdržnosti EÚ. 

Master class organizuje a vedie Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku, Európsky výbor regiónov (VR), Združenie pre regionálne štúdie (RSA) v spolupráci s Európskou asociáciou regionálnej vedy (ERSA) a Asociáciou európskych škôl plánovania (AESOP). 

Pri podávaní žiadosti je nutné predložiť abstrakt v jednej z navrhovaných tém: Budúcnosť EÚ a rola regiónov a miest; Európa bližšie k občanom a Zelenšia Európa. Pri výbere účastníkov sa bude brať do úvahy kvalita predloženej žiadosti, akademické zázemie, úspechy žiadateľov a rozsah geografickej a rodovej vyváženosti. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili predchádzajúceho ročníka Master Class, nie sú oprávnení podávať žiadosť znova.

Uzávierka prihlášok je 1. mája 2019 ( 15.00 hod GMT / 16.00 hod CET)

Úspešní žiadatelia budú informovaní do 30. mája 2019 a vyzvaní, aby do 11. septembra predložili RSA správu v rozsahu max. 3000 slov

Viac informácií nájdete tu.

FOTO: RSA