Aj malá zmena vie skrášliť verejný priestor

893

Hlavné mesto revitalizovalo trávnaté plochy na Suchom mýte – aj malá zmena vie skrášliť verejný priestor!

Hlavnou zmenou je vysadenie 390 kusov rastlín a osadenie dvoch jednosedákových farebných lavičiek. Z pôvodného nevzhľadného trávnika mesto vytvorilo trvalkový záhon štrkovitého charakteru, ktorý je zložený zo suchomilných druhov farebne kvitnúcich rastlín.

Môžete si všimnúť viacero druhov trvaliek a okrasných tráv. Trvalky ako Anthemis tinctoria, Eremurus robustus, Euphobia polychroma, Nepeta x faassenii, Perovskia atriplicifolia, Verbascum olympicum, Veronica spicata ´Alba´ o okrasné trávy Calamagrostis x acutiflora, Stipa tenuissima ´Pony Tails´.

Trvalky sa sfarbia do žltej, striebornej a fialovo-modrej farby a budú kvitnúť počas celého vegetačného obdobia.

Na jar ich ostrihajú a potom znova narastú, takže ich nie je potrebné znova vysádzať. Záhon je trvalo udržateľný s nízkymi nákladmi na údržbu.

Revitalizovali sme trávnaté plochy na Suchom mýte – aj malá zmena vie skrášliť verejný priestor 🙂Hlavnou zmenou je vysadenie 390 kusov rastlín a osadenie dvoch jednosedákových farebných lavičiek. Z pôvodného nevzhľadného trávnika sme vytvorili trvalkový záhon štrkovitého charakteru, ktorý je zložený zo suchomilných druhov farebne kvitnúcich rastlín.Môžete si všimnúť viacero druhov trvaliek a okrasných tráv.🌼Trvalky:Anthemis tinctoriaEremurus robustusEuphobia polychromaNepeta x faasseniiPerovskia atriplicifoliaVerbascum olympicumVeronica spicata ´Alba´🌱Okrasné trávy:Calamagrostis x acutifloraStipa tenuissima ´Pony Tails´Trvalky sa sfarbia do žltej, striebornej a fialovo-modrej farby a budú kvitnúť počas celého vegetačného obdobia. Na jar ich ostriháme a potom znova narastú, takže ich nie je potrebné znova vysádzať.Záhon je trvalo udržateľný s nízkymi nákladmi na údržbu.Ako sa vám páči táto zmena na Suchom mýte?

Uverejnil používateľ Bratislava – hlavné mesto SR Pondelok 1. júna 2020

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR