Aj Petržalka kráča s dobou. Dôkazom je ZŠ Dudova s najmodernejšou technológiou pre zdravý pohyb i rozvoj detí

512

Obrazovky TV vymenili displeje mobilných telefónov, monitory počítačov či iné herné konzoly. Výskumy hovoria o tom, že počet športovo neaktívnych detí stúpa a dostať ich od tabletov k pohybu sa učitelia i rodičia snažia naozaj všakovakými spôsobmi.

Na jednej z 11 základných škôl v správe Petržalky využili digitalizáciu vo svoj prospech a deti dostali do pohybu vskutku zaujímavým spôsobom.

„Vybudovali sme novú učebňu na pohybové aktivity so špeciálnym športový povrchom. Spolu s multiball sme spojili niečo na prvý pohľad nespojiteľné a to lásku detí k počítačom, k hrám na počítači a pohyb,“ približuje ich cestu proti neaktivite detí jej riaditeľka Hana Závodná. „Mnohé programy vás prinútia aj premýšľať, napríklad počítať matematické príklady rôznej obtiažnosti alebo vyhľadávať krajiny na mape sveta. Zatrénujú si budúci futbalisti, tenisti či basketbalisti,“ dodáva.

Základná škola Dudova ako jediná štátna základná škola na Slovensku a v Česku disponuje zariadením – tabuľou Multiball, ktorá ponúka viac ako 30 programov tréning pohybových zručností, rozvoj pohybu, pozornosti, koordinácie.

„Veľmi sa tešíme, že máme v Petržalke učiteľov aj inštitúcie, ktoré môžu byť inšpiráciou na zmenu k lepšiemu nielen v mestskej časti, ale pokojne aj za hranicami krajiny. Veríme, že deti si touto cestou vybudujú nielen zdravý vzťah k pohybu, ale tiež nájdu nový rozmer využívania technológií,“ dodáva mestská časť Petržalka.

Zdroj: Petržalka; Foto MultiBall