Aj v parku Kaskády bude Karlova Ves EKO

1123

Karlova Ves chce využívať to, čo nám dá príroda. Aj preto robia v parku Kaskády prieskumné vrty. Ak to bude možné, umiestnime tam vsakovacie zariadenie. Najmä počas leta bude ľuďom z okolia spríjemňovať ovzdušie, zároveň rozšírime aj zeleň. Karlova Ves ich vykonáva za účelom geologického prieskumu podložia pre dimenzovanie vsakovacieho zariadenia v tejto lokalite.

Zariadenie bude súčasťou pilotného modelového riešenia zrážkových vôd na tomto verejnom priestranstve. Najmä počas leta bude vsakovacie zariadenie spríjemňovať ľuďom z okolia ovzdušie, zároveň rozšírime aj zeleň. Karlovej Vsi sa podarilo získať na rozvoj zelenej infraštruktúry grant zo schémy Interreg Europe. Zapojení budú tiež partneri z BROZ v rámci projektu DELIVER. 

Zdroj: Karlova Ves