Ak uvidíte v našich Mestských lesoch túto rastlinu, nahláste to!

1105

Krídlatka japonská je invázna, u nás nepôvodná rastlina. Nájdete ju najčastejšie v blízkosti potokov, kde vytvára husté porasty. Je schopná vyrásť viac ako 1 meter za mesiac a vďaka rýchlemu šíreniu vytláča pôvodné druhy rastlín, čo je aj dôvodom prečo je nežiadúca. Jedovatá nie je, naopak mladé výhonky sa v Ázii bežne konzumujú a využíva sa aj ako liečivo. Dá sa využiť napríklad aj na „rebarborový“ koláč.

Ak nájdete túto rastlinu v lesoparku na menej frekventovaných miestach, v Mestských lesoch v Bratislave budú vďační, ak jej výskyt nahlásite. Môžete tak urobiť emailom na info@mlba.sk s predmetom „krídlatka“ a miesto výskytu vyznačte na mapke, ideálne je priložiť aj fotku. Hranice lesoparku nájdete aj na tomto linku: https://bit.ly/2BXTdmZ

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave