Aké výzvy priniesla prvá fáza rekonštrukcie Pamätníka Slavín?

1654

Táto dominanta Bratislavy čelí nielen bleskom, dažďu, vetru ale aj obyčajnej korózii. Reštaurátorské práce na Slavíne, pod taktovkou mestskej príspevkovej organizácie Marianum, priniesli viditeľné zmeny, no aj mnohé menej viditeľné, no veľmi dôležité, zlepšenia ukryté pod povrchom.

Na bronzovej soche vojaka na vrchole pylóna našli až niekoľko tisíc stôp po úderoch blesku! Blesky po sebe zanechali jazvy v tvare roztavených kvapôčiek bronzu na povrchu sochy vojaka. Najviac atakovanou časťou bola „slza“ chrániaca päťcípu hviezdu a druhým najviac napádaným miestom bola vejúca stuha, na ktorej blesky dokonca doslova vypálili dieru vo veľkosti 20 centovej mince. Táto stopa, ktorú zanechalo stovky bleskov bola odstránená reštaurátorom sochy tak, že po nej neostalo ani stopy.

Konštrukcia uchytenia bronzového vojaka je dobre skrytá pred pohľadmi návštevníkov v podstavci. Čo oči nevidia, to srdce nebolí? Nie celkom. Konštrukcia vo vnútri nebola ošetrovaná, a tak sa na nej podpísalo 60 rokov postupnej korózie. Preto bolo potrebné do podstavca vyrezať dva otvory, ktoré slúžili na odstránenie korózie a tiež na statické posúdenie. Projektanti a statici tak navrhli ošetrenie kotviacej konštrukcie najnovšími technológiami ochrany oceľových konštrukcií. Otvory boli následne prekryté bronzovými záslepkami, ktoré napriek tomu, že nie sú viditeľné, boli chemicky ošetrené tak, aby sa na nich vytvorila patina identická s patinou na soche vojaka.

Státisíce kmitov vojaka spôsobené nárazmi vetra počas 60 rokov úplne zdevastovali žulový obklad v mieste ukotvenia sochy na pylón. Obklad bol doslova rozdrvený a musel byť kompletne vymenený za nový. Ani tu nič reštaurátori nenechali na náhodu. Nové žulové kamene zabezpečili z rovnakého kameňolomu, ako bol ich originál. A nový spôsob ukotvenia obkladov má zabezpečiť, aby k podobnej deštrukcii obkladu v budúcnosti už nedošlo.

Vďaka rekonštrukcii sa podarilo zachrániť aj Castiglioneho unikátnu sklo-betónovú mozaiku na strope obradnej miestnosti v srdci pylóna. Vybudovanie oceľovej konštrukcie nad vzácnou mozaikou umožnilo skĺbiť viacero chýbajúcich prvkov a zachrániť tak vzácne dielo.

Mozaika, ktorá vykazovala vážne známky statických porúch a prepadnutie pôvodného šošovkovitého tvaru bola posúdená expertmi na statiku konštrukcií s priam katastrofickým verdiktom. Tomu sa však podarilo predísť vybudovaním oceľovej konštrukcie, ktorú využili ako nosný prvok na osadenie záchrannej závesnej konštrukcie tak, aby z pohľadovej strany z obradnej miestnosti nebolo badať ani náznak zásahu do diela.

Následne v 2. a 3. etape rekonštrukcie plánuje hlavné mesto Bratislava v rokoch 2021-2022 realizovať odstraňovanie porúch hlavnej vyhliadkovej terasy, nakoľko zateká do podzemných častí pamätníka, odstraňovanie porúch schodísk, ako aj všetkých identifikovaných poškodení v celom areáli Slavína. Posledná etapa bude zahŕňať aj komplexnú revitalizáciu zelene vojnového cintorína a Pamätníka Slavín.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR