Ako budú môcť v regulovaných zónach zaparkovať vaše návštevy?

2326

Od 10.1.2022 spustilo hlavné mesto Bratislava systém regulovaného parkovania PAAS v prvých 3 zónach – Krasňanoch, Tehelnom poli a Dvoroch 4. Tento systém vôbec ako prvý informačný systém na Slovensku integruje údaje z piatich štátnych registrov – Registra fyzických osôb, Registra právnických osôb, Registra adries, Katastra nehnuteľností a Národnej evidencie vozidiel – takže registráciu je možné vybaviť si z pohodlia domova cez stránku www.paas.sk.

V rámci systému regulovaného parkovania PAAS majú rezidenti v regulovaných zónach nárok na bezplatnú návštevnícku parkovaciu kartu s voľnými hodinami, ktoré môžu poskytnúť na parkovanie svojim návštevám. Ak máte rezidentskú kartu, môžete bezplatne získať návštevnícku kartu so 100 voľnými hodinami na rok pre vaše návštevy. Ak máte trvalý pobyt v regulovanej zóne, ale na váš byt nie je vydaná rezidentská karta (napríklad auto parkujete vo vlastnej garáži), môžete získať bezplatnú návštevnícku kartu so 150 voľnými hodinami pre vaše návštevy na rok. 500 hodín ročne získate, v prípade, že žiadateľ je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia.

Ak bývate v jednej z prvých 3 regulovaných zón – Krasňany, Dvory 4, Tehelné pole – o kartu si môžete požiadať cez stránku www.paas.sk. Využiť voľné hodiny v rámci návštevníckej karty budete môcť jednoducho cez mobilné aplikácie (vrátane jednej webovej) dostupné na www.paas.sk/platba. Vašu návštevnícku kartu si najskôr pridáte do vášho profilu v aplikácii, ktorú si vyberiete. Návod na pridanie návštevníckej karty do prvých 3 mobilných aplikácií, ktoré budú spustené k 10.1.2022, nájdete na https://paas.sk/casto-kladene-otazky/#navstevnicka

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR