Ako má vyzerať Bratislava o desať rokov?

639

Štvrté Metropolitné fórum prácu Metropolitného inštitútu Bratislavy na Pláne 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie.

Na prvých troch Metropolitných fórach analyzovali súčasnosť a budúce globálne aj lokálne vplyvy na Bratislavu. Na štvrtom fóre účastníkov a účastníčky zapojili do analyticko-kreatívneho procesu vizualizovania Bratislavy prostredníctvom workshopu.

Víziu odhaľovali cez osobné predstavy života účastníkov a účastníčok a cez postupnú orientáciu na iných ľudí, cieľové skupiny, miesta a činnosti/služby, ktoré budú Bratislavu definovať. Z týchto účastníci a účastníčky postupne generovali naratívy užívateľov mesta, rovnako tak strategické aspekty mesta v budúcnosti.

Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej a odbornej verejnosti, súkromného a mimovládneho sektora. Fórum slúži ako nástroj pri tvorbe Plánu Bratislava 2030, ktorý je strategickým dokumentom mesta na najbližšie roky.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy