Ako prerozdeliť kompetencie medzi EÚ a členské štáty a akú funkciu majú v tomto procese mestá a regióny?

456

Európsky výbor regiónov konzultuje s mestami a regiónmi spôsob ako ich lepšie zapojiť do tvorby a následnej implementácie politík Európskej únie.

Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker vytvoril koncom minulého roka pracovnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu s názvom „Robiť menej efektívnejšie“. V rámci tejto skupiny majú svoje miesto zástupcovia Európskeho výboru regiónov a národných parlamentov. Predseda Komisie taktiež spustil konzultácie o budúcnosti Európy ako reakcia na vydanie tzv. Bielej knihy o budúcnosti EÚ v marci 2017. Konzultácie sú súčasťou plánovanej reformy fungovania EÚ, ktoré prišli ako reakcia na rozhodnutie Veľkej Británie opustiť Úniu. 

Úlohou pracovnej skupiny je vypracovať odporúčania v troch oblastiach:

• ako lepšie aplikovať princípy subsidiarity a proporcionality v práci európskych inštitúcií 

• ktoré politiky by sa mohli vrátiť naspäť do kompetencie členských štátov

• ako lepšie zapojiť mestá a regióny do politík Únie

Cieľom verejnej konzultácie je zozbierať odporúčania ako lepšie zapojiť mestá a regióny do politík EÚ.

Váš názor na budúce fungovanie EÚ môžete vyjadriť, ak sa zapojíte do prieskumu do 14. februára 2018https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TaskForceSubsidiarity

Foto zdroj: EK