Ako sa regióny popasujú so smart riešeniami

449

V utorok 10. októbra 2017 sa v kancelárii Bratislavského kraja v Bruseli uskutočnil seminár „Tretia priemyselná revolúcia a jej implementácia v území“. Podujatie bolo zorganizované v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest a Bratislavský kraj na ňom participoval ako jediný slovenský región. Bratislavský kraj spolu s partnermi z Hauts de France, Luxemburgu, Hágu, Rotterdamu a Pais de la Loire, predstavil iniciatívy spojené so zavádzaním smart riešení vo svojom území.

Tretia priemyselná revolúcia v súčasnosti prebieha paralelne vo viacerých oblastiach. Ústredné témy seminára boli transformácia energetiky, digitálne technológie, obnoviteľné zdroje energií či adaptácia na zmenu klímy, ale aj prispôsobenie sa obyvateľov meniacej sa spoločnosti.

„Považujem za veľmi dôležité, aby sa politickí lídri predtým ako začnú implementovať smart riešenia vo svojom území zamysleli, či tretia priemyselná revolúcia má byť nástrojom alebo samotným cieľom. Významnú úlohu v rámci tejto revolúcie bude hrať schopnosť adaptácie ľudí na meniace sa podmienky. Už dnes je jasné, že nie každý sa rýchlym zmenám bude vedieť prispôsobiť,“ vyjadril sa riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Šteiner, ktorý na seminári predstavil adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy pre mestá a obce Bratislavského kraja.  

Partneri konzorcia sa dohodli, že budú iniciovať vytvorenie siete alebo platformy, ktorá umožní regiónom a mestám zdieľať skúsenosti, v čom ich podporil aj člen kabinetu podpredsedu EK Maroša Šefčovica Peter Van Kemseke, ktorý potvrdil, že európska komisia už koncom tohto roka pripravuje ďalšie mechanizmy na podporenie zavádzania smart riešení.

„Smart agenda sa stala v posledných rokoch trendom, no keď sa spýtate ľudí, čo smart riešenia znamenajú, málokto vie odpovedať. Úlohou samosprávy je sprostredkovať tieto témy obyvateľom. A preto budeme už budúci utorok 17. októbra diskutovať s primátormi, starostami ale aj verejnosťou, aké problémy by sme mali riešiť v doprave, cestovnom ruchu a životom prostredí. Konferenciu si každý bude môcť pozrieť na facebooku Bratislavského kraja, a do nedele prostredníctvom startitup.sk zbierame podnety na smart riešenia v našom regióne.“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.

Európsky týždeň regiónov a miest sa v Bruseli koná už po 15 krát a slúži zástupcom regionálnych a miestnych administratív, ako aj expertom a členom akademickej obce, k výmene osvedčených postupov a poznatkov v oblasti regionálneho a mestského rozvoja.