Ako sa zmení okolie jazera Rohlík?

1017

Aby pripravovaná revitalizácia čo najviac vyhovovala a tiež čo najlepšie slúžila ľuďom, ktorí toto miesto využívajú, Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil odporúčania pre architektov vychádzajúce z participatívneho procesu s verejnosťou.

Úpravou brehov sa zlepší požadovaný prístup k vode a zníži sa tým bariérovosť pre ľudí s rôznymi obmedzeniami pohybu, bližší kontakt s vodou môže ponúknuť mólo alebo lávka.

Výmenou za vhodnejšie povrchy MIB odstráni premáčanie či bahnenie, čo spríjemní pohyb chodcom aj športovcom v okolí.

„Doplníme mestský mobiliár, pobytové plochy a vytvoríme viac prvkov na sedenie tak, aby vyhovovali všetkým rozmanitým skupinám obyvateľstva, ktoré sa tu združujú a užívajú si tento priestor. Doplníme osvetlenie s prihliadnutím na to, aby sme výrazne nerušili miestnu faunu.“ napísal Metropolitný inštitút Bratislavy na sociálnej sieti.

Citlivými zásahmi sa zútulní celková atmosféra miesta a MIB bude dbať na to, aby sa miestne prírodné bohatstvo zachovalo a ďalej rozvíjalo.

Aj na základe týchto odporúčaní architekti navrhnú konkrétne riešenia pre tento priestor s potenciálom. Pri odporúčaniach určených architektom sa vychádzalo z dát z online dotazníka, ktorý vyplnilo 2030 respondentov, ďalej z rozhovorov so zástupcami a zástupkyňami užívateľských skupín žijúcich v tejto lokalite a tiež z mapovania pohybu a aktivít stoviek ľudí v okolí jazera a z online workshopu so študentkami a študentmi z OA Nevädzova.

Celú záverečnú správu z participácie a všetky zistenia z výstupov si môžete prečítať na https://mib.sk/pri-jazere-rohlik-zlepsime-pobytove…/.

Začiatok revitalizácie je naplánovaný na rok 2022.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk; Martin Chren-starosta Ružinova