Ako to bolo pred vybudovaním vodovodu?

775

Rozmach stredovekej Bratislavy si vyžadoval intenzívne riešenie problému prístupu obyvateľstva k vode. V polovici 15. storočia vznikla tradícia mestských trhov a s nimi zakladanie verejných studní na námestiach a trhoviskách.

Voda sa z nich čerpala ručne pomocou vedra na reťazi alebo háku. Tieto studne však postupne na zásobovanie obyvateľstva nestačili. Asi 800 domov vlastné studne nemalo a ich obyvatelia boli odkázaní na verejné, ktorých však bolo v tom období veľmi málo. Najznámejšie z nich boli na Hlavnom námestí, pri Vydrickej a Michalskej bráne, na Kapitulskej a Zámočníckej ulici.

Úžitkovú vodu brali občania z Dunaja. Zaujímavosťou je, že o pitnú vodu neprejavovali veľký záujem, lebo mali víno vynikajúcej povesti a len v obvode hradu 7 pivovarov.

Historická Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí
Verejné zásobovanie pitnou vodou pred vybudovaním vodovodu

Zdroj: BVS, a.s.