Ako z rozprávky: Rozžiarili sme Kaštieľ v Čunove

1544
Kaštieľ Čunovo

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finišuje výstavbu unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra. To vznikne v kaštieli v Čunove. Nakoľko bol celý objekt schátraný, musel prejsť komplexnou rekonštrukciou.

V uplynulých dňoch prebehla aj skúška vonkajšieho osvetlenia kaštieľa.

„Rekonštrukčné práce sa blížia k úspešnému záveru. Národná kultúrna pamiatka dostane novú dušu a nový obsah. Vytvoríme v ňom unikátne ekocentrum, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu a slúžiť bude pre širokú verejnosť každej vekovej kategórie,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Barokovo-klasicistický kaštieľ v Čunove, tzv. Szapáryho kaštieľ, bol postavený na mieste staršieho kaštieľa v tretej štvrtine 18. storočia (v období 1757-1781). Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. NP a dreveným trámovým stropom na 2. NP. Oba objekty sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka. Plánované je dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.

Projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“ sú podporené prostredníctvom Programov spolupráce Interreg V-A SK – AT a Interreg V-A SK – HU. Financovanie je zabezpečené prevažne z prostriedkov Európskej únie.

Foto: Mestská časť Bratislava – Čunovo.