Architekti navrhli ako skrášliť Železnú studničku

1426

Lepšia cestná komunikácia, bezpečnejší pohyb pre cyklistov a chodcov, kvalitnejšie osvetlenie, nový mobiliár a väčší priestor na šetrný kontakt s prírodou. Odborná porota vybrala najvhodnejší návrh v súťaži na predĺženie promenády na Železnej studničke.

Začiatkom roka vyhlásilo hlavné mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky.

Dôležitosť verejného priestoru a priestoru na aktivity v prírode je dnes ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Na zadaní súťaže sa spolupracovalo s Mestskými lesmi. Cieľom predĺženia promenády bolo urobiť ju bezpečnejšou pre chodcov aj cyklistov, umožniť ľuďom zážitkový pobyt v prírode, no zároveň chrániť vzácne územie.

Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

✅ Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov, prínosom pre návštevníkov budú nové móla pozdĺž oboch jazier.
✅ Pribudne možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom sa do nich nebude nezasahovať.
✅ Zvodidlá a nový mobiliár, a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenie odkazuje na historický kontext územia.
✅ Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov, A to tak, aby sa všetci užívatelia komunikácií cítili bezpečne.
✅ Pre cyklistov zvyšuje komfort aj vytvorením nových cyklostojísk, ktoré doteraz v celom riešenom území chýbali.
✅ V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov – žabochodov zapustených vo vozovke.

Text a foto: Metropolitný inštitút Bratislavy