Architektonická súťaž na návrh kultúrneho domu v Malackách je už uzavretá a má jednoznačného víťaza

1003
Víťazný návrh – roh Zámocká/Radlinského. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Malacky poznajú víťazný návrh na kultúrny dom. Po posúdení 24 súťažných návrhov a dvoch kolách sa porota jednomyseľne zhodla na návrhu z dielne ateliéru N/A. Kultúrny dom bude stáť v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského –  na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely. Verejná prezentácia víťazného návrhu sa predpokladá v marci. O presnom termíne bude mesto informovať. 

Víťazný návrh kultúrneho domu tvoria bloky pre Základnú umeleckú školu a Mestské centrum kultúry s knižnicou. Jednotliví uchádzači mali voľnú ruku v tom, či do návrhu kultúrneho domu zakomponujú v nejakej podobe aj starú budovu mestského úradu, alebo ju navrhnú odstrániť. Víťazný návrh ráta s jej zbúraním, čím sa posilní výšková dominantnosť kostola v centre mesta. „Tento návrh posunul realizáciu kultúrneho domu v Malackách do úplne inej ligy. Teraz nás čaká verejná prezentácia a pripomienkovanie víťazného návrhu. Ak dosiahneme s poslancami dohodu na finálnej realizácii, návrh môže ísť do projekcie a povoľovacieho procesu,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.

Základná umelecká škola bude mať vlastnú sálu, ktorá sa dá spolu s hlavnou sálou využiť na väčšie kultúrne podujatia, napríklad na festivaly. Knižnica je vo víťaznom návrhu samostatný veľkorysý objekt s troma poschodiami, vrátane priestoru na besedy. Všetky objekty majú na prízemí prenajímateľné priestory, ktoré oživia celý priestor. Pod celou plochou budovy bude podzemné parkovisko. 

Architektonickú súťaž vyhlásilo mesto vlani v lete. Členmi poroty boli architekti Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý ml., architekt Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky. Súťaž bola dvojkolová. V prvom kole uchádzači predstavovali urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru, vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. Do súťaže prišlo 24 návrhov. 

Tri najlepšie súťažné návrhy postúpili do 2. kola, kde sa už predkladali podrobné architektonické riešenia. Víťazom sa stal už spomínaný ateliér N/A, 2. miesto obsadilo Totalstudio a ako tretí v poradí porota vyhodnotila návrh ateliéru young.s architekti.  

Zhodnotenie víťazného návrhu zo strany poroty

Organizácia budov do bloku, spevnenie profilov priľahlých ulíc potvrdením stavebnej čiary v stope uličnej čiary, nastavenie primerane vysokej miery využitia pozemku bloku v centre mesta, udržanie primeranej hladiny zástavby, artikulácia verejného a poloverejného priestoru a v neposlednom rade individualizácia charakteru jednotlivých budov sú hlavnými atribútmi návrhu, ktoré porota hodnotí ako najvhodnejšie východné pre reguláciu územia a vhodný predpoklad pre realizáciu kultúrneho domu na tomto mieste. 

Návrh overil vhodnosť využitia pozemkov bloku pre väčšiu kapacitu, než vyžaduje stavebný program uvažovaného kultúrneho domu. Takto uvažovaná hustota zástavby sa javí na tomto mieste centra mesta ako dôvodná a primeraná, a to tak z pohľadu historických hodnôt miesta, tak z dlhodobého horizontu plánovania rozvoja mesta.

Zdroj: malacky.sk/Ľ. Pilzová