Areál elektrovodu v Záhorskej Bystrici sa zmení na modernú lokalitu s plnou občianskou vybavenosťou

1608

Areál bývalého SOU energetického na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici prejde v nasledujúcich rokoch transformáciou. V lokalite sa pripravuje moderný priestor s novou základnou a materskou školou, zariadením pre seniorov a nájomným bývaním v spolupráci mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, magistrátu hlavného mesta SR a Bratislavského samosprávneho kraja. O jednotlivých projektoch dnes informovali Jozef Krúpa, Juraj Droba a Matúš Vallo.

Areál bývalého učilišťa energetického, ktoré sa v roku 2008 zlúčilo s učilišťom v Devínskej Novej Vsi, sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Plány na jeho revitalizáciou predstavil starosta Jozef Krúpa v roku 2018. „Chceli sme, aby takýto nádherný a veľkorysý priestor slúžil Bystričanom a som rád, že sa nám to nakoniec, v spolupráci s primátorom Bratislavy a predsedom BSK aj podarilo. Pripravujeme rekonštrukciu učilišťa a priľahlých dielní na novú základnú a materskú školu s kapacitou 600 žiakov a exteriérové športoviská a bežecký okruh pre verejnosť. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu, s novou školou a škôlkou počítame v horizonte 3-5 rokov, v závislosti od možnosti čerpania nenávratných dotácií či eurofondov,“ povedal Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.


Bratislavská mestská časť získala do správy najväčšiu časť z 5-hektárového areálu a majetok v hodnote viac ako 10 miliónov eur. V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na SOU energetické, pre miestnych známe aj ako Elektrovod, zažilo časy svojej najväčšej slávy v 80-tych rokov, keď školu navštevovalo 660 žiakov a kapacity internátu boli navýšené na 300 žiakov.

 „Rodí sa tu naozaj výnimočné, moderné miesto. Naším zámerom je v tomto areáli vybudovať domov sociálnych služieb, ktorý vznikne v rámci procesu deinštitucionalizácie domova v Stupave. Ide o kapacitne veľké zariadenie s nevhodnými a nevyhovujúcimi interiérovými podmienkami. Preto práve tu v Záhorskej Bystrici postavíme pre klientov stupavského kaštieľa prvý objekt. Konkrétne sem presťahujeme 30 prijímateľov a šiestim budeme poskytovať služby ambulantne. Nové bývanie skvalitní život klientom s ťažkým zdravotným postihnutím, prioritne s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Budú tu mať viac podnetov, súkromia, činností a radosti zo života. Nové budovy zvýšia kvalitu života prijímateľom sociálnych služieb, rovnako však aj zamestnancom zariadenia. Postupne „poľudšťujeme“ a skvalitňujeme sociálne služby v kraji. Aktuálne je do procesu DI zapojených deväť zo štrnástich župných zariadení sociálnych služieb. Ďakujem starostovi Záhorskej Bystrice Jozefovi Krúpovi, ako aj primátorovi Matúšovi Vallovi, že do toho išli,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Bratislavský samosprávny kraj bude realizovať svoj zámer vedľa pôvodnej plavárne. Tá slúžila obyvateľom Záhorskej Bystrice a okolia len necelých 7 rokov a v 90-tych rokoch musela byť zo statických dôvodov uzavretá.


Pôvodná budova internátu prešla do správy magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého zámerom je zrekonštruovať priestory na 90 nájomných bytových jednotiek. „Rozšírenie fondu mestských nájomných bytov je pre nás jednou z priorít. Jedným zo spôsobov ako získať nové mestské byty je aj obnovou nevyužívaných areálov. S Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica máme v rámci tohto projektu spoločný cieľ – obnoviť roky nevyužívaný areál bývalého učilišťa a naplniť ho funkciami, ktoré mesto a jeho obyvatelia potrebujú. V prípade hlavného mesta ide o obnovu internátu, ktorou získame až 90 nových, cenovo dostupných nájomných bytov. Máme ukončenú architektonickú štúdiu a aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre územné rozhodnutie na inžinierske siete a areálovú komunikáciu. S rekonštrukciou plánujeme začať v priebehu budúceho roka. V rámci celého projektu počítame aj s obnoviteľnými zdrojmi, vďaka ktorým budú mať budúci nájomcovia nižšie náklady,“ priblížil Matúš Vallo, primátor Bratislavy. V časoch fungovania SOU energetického sa na prízemí internátnej budovy nachádzala spoločenská miestnosť, kde sa pre študentov organizovali diskotéky, koncerty či módne prehliadky.

Pozrite si video:

Škola Elektrovodu bola v dávnych časoch pýchou energetiky, absolventmi boli mechanici rozvodných zariadení, elektronici a elektrotechnické profesie, škola zažívala najväčší rozmach v 80-tych rokoch a študenti žili veľmi aktívnym športovým a kultúrnym životom. Zlúčením SOU energetického a školy v Devínskej Novej Vsi v roku 2008 sa areál prestal využívať. Zámerom mestskej časti Záhorská Bystrica, magistrátu a BSK je vytvoriť modernú lokalitu, ktorá sa včlení do intravilánu mestskej časti a poskytne plnohodnotné využitie pre miestnych obyvateľov.