Automatický externý defibrilátor pre Malacky

927

Malacky zakúpili pre Mestskú políciu Malacky automatický externý defibrilátor. Plicajti aj pred zakúpením prístroja vedeli po absolvovaní školení pomôcť okrem iných zdravotných kolízií aj pri obnovení činnosti srdca.

Tento prístroj však malackú políciu posúva na vyšší level. Prístroj bol zaregistrovaný aj na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby na www.155.sk. Taktiež služobné motorové vozidlo, v ktorom je prístroj umiestnený, je označený predpisovým piktogramom.

Zdroj: Mestská polícia Malacky