B. Gröhling: Pre žiakov, ktorí potrebujú pomôcť doučovaním, spúšťame projekt „Spolu múdrejší“

1439

Podpora žiakov, ktorí to potrebujú. Určená je predovšetkým pre školy, v ktorých majú žiaci problémy s učením a potrebujú dobehnúť vedomosti. To je hlavným cieľom nového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu múdrejší“. Rezort naň vyčlenil sumu pol milióna eur.

Projekt Spolu múdrejší sa realizuje so zámerom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo si potrebujú preopakovať učivo. „Predovšetkým je určený pre tie školy, kde majú žiaci problémy s učením, potrebujú učivo dobehnúť alebo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia,“ doplnil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

V praxi to bude vyzerať tak, že škola vyberie učiteľa alebo učiteľov, ktorí budú mať doučovanie na starosti. Môžu to byť učitelia z danej školy, učitelia z iných škôl, ale taktiež je to určené aj pre študentov magisterského štúdia učiteľstva, bývalých pedagógov alebo ľudí s minimálne bakalárskym pedagogickým vzdelaním. „Doučovanie bude prebiehať v poobedňajších hodinách, po vyučovaní, a to v objeme minimálne 6 hodín do týždňa. Škola si určí predmety, ktoré bude žiakov doučovať, a to v skupinách po 3 až 5 žiakov,“ vysvetlil minister školstva.

Takéto vzdelávanie môže prebiehať od prvého apríla do konca júna tohto roka. Pokiaľ sa škola rozhodne do tohto projektu zapojiť, od ministerstva dostane mesačne 200 eurový príplatok na jedného vyučujúceho, ktorý odučí minimálne 12 žiakohodín týždenne. „Čo sa týka technických vecí, pokiaľ pôjde o učiteľa z danej školy, dostane túto sumu ako odmenu, ak to nebude učiteľ z danej školy, tieto financie dostane prostredníctvom dohody o vykonaní práce,“ doplnil Gröhling.

Škola si zároveň určí koordinátora doučovania, na ktorého dostane jednorazový príspevok 150 eur. Príspevok je určený výhradne na odmenu vyučujúcich, ktorí doučujú žiakov. Školy žiadosť o projekt posielajú elektronicky. Všetky informácie o ňom nájdu na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-spolu-mudrejsi/.

Nie je to však jediná iniciatíva, s ktorou rezort školstva v oblasti doučovania prišiel. V spolupráci so študentmi pedagogických fakúlt prebieha doučovanie žiakov základných škôl. Do doučovania žiakov primárneho vzdelávania prezenčnou aj dištančnou formou sa už zapojilo približne 70 študentov vysokých škôl zo 7 fakúlt a ďalších 8 prejavilo záujem o vstup do tohto programu. Od októbra, kedy bola táto iniciatíva spustená, sa takýmto spôsobom doučuje viac než 200 študentov na 45 základných školách a vyše 140 ďalších prejavilo záujem. Projekt ministerstvo školstva priebežne vyhodnocuje a v súčasnosti sú predpokladané výdavky s tým spojené, vyčíslené na 350-tisíc eur.

„Za rovnakým účelom, pomôcť žiakom v upevnení učiva, sme vytvorili úspešný projekt Letné školy, na ktorý bola vyčlenená suma 400-tisíc eur. Tento rok v ňom plánujeme pokračovať a vyčleníme naň minimálne rovnakú sumu. Už teraz vyzývame učiteľov, že sa v prípade záujmu môžu začať pripravovať projekty,“ uzavrel šéf rezortu školstva.

Zdroj: minedu.sk