Bezbariérové priechody v Karlovej Vsi pribúdajú

814

Bezpečnosť a bezbariérovosť. To sú hlavné priority pri rekonštrukcii priechodov pre chodcov v Karlovej Vsi. Okrem premaľovania pásov sa z niektorých chodníkov odstraňujú obrubníky, ktoré doteraz sťažovali pohyb imobilným obyvateľom, starším Karlovešťanom aj rodičom s kočíkmi.

Bezbariérové riešenie pribudne:

  • na Borskej pri OD Centrum
  • Jána Stanislava pri križovatke s Tománkovou
  • na Jamnického pri križovatke s Matejkovou
  • Ľudovíta Fullu pri ZŠ na Majerníkovej 62.

Tieto úpravy budú zahŕňať aj dlažbu s výstražnými a vodiacimi prvkami pre zrakovo postihnuté či nevidiace osoby. V prípade dlhších priechodov sa pristúpi aj k ich presunu o pár metrov, ako tomu bude v prípade na Tománkovej.

V závislosti od rozpočtu disponuje miestny úrad aj cenovými ponukami na bezbariérové úpravy na Púpavovej pri nadjazde a na rohu Púpavovej a Pustej.

Zdroj: Karlova Ves