BID: Kde sa nachádza môj spoj? Všetky informácie nájdete už aj na webe a v aplikácii IDS BK

2476

Cestujúci na území Bratislavského kraja majú k dispozícii viac informácií o jednotlivých spojoch na lepšie naplánovanie cesty. Na webe idsbk.sk a v mobilnej aplikácii IDS BK sú pre cestujúcich k dispozícii online dáta o polohe všetkých spojov IDS BK.  

Dáta o polohách spojov sú cestujúcim prístupné na stránke www.idsbk.sk v sekcii AKTUÁLNA DOPRAVA. Zároveň boli zapracované aj do mobilnej aplikácii IDS BK. “Našim cieľom je zvyšovať kvalitu služieb a cestujúcim poskytovať čo najviac informácií, aby si mohli lepšie plánovať cestu. Inovácie, ktoré zapracúvame do našich produktov, majú za cieľ zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy v Bratislave a celom regióne a motivovať ľudí, aby prestúpili z áut do vlakov, autobusov, električiek alebo trolejbusov,” doplnila generálna riaditeľka BID, a.s. Zuzana Horčíková.   

Online dáta boli zapracované aj do mobilnej aplikácie IDS BK. Pri zadaní konkrétnej zastávky sa užívateľovi zobrazí virtuálna zastávková tabuľa s najbližšími odchodmi spojov. Zobrazené sú tak polohy všetkých spojov vrátane prípadného meškania konkrétneho spoja. K dispozícii je tiež vyhľadávač, v ktorom si cestujúci môže zadať názov konkrétnej zastávky a zobrazí sa mu virtuálna zastávková tabuľa s najbližšími odchodmi spojov. Pri zadaní čísla linky sa mu zobrazia všetky zastávky, ktoré spoj obslúži, a tiež trasa linky. 

Od 1. novembra sa upravia možnosti platby za cestovné lístky v mobilnej aplikácii IDS BK. Od tohto termínu bude možné platbu zrealizovať platobnou kartou alebo z peňaženky v aplikácii. 

Do Integrovaného dopravného systému sú zapojené Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko. Objednávateľmi sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava. 

Zdroj: BID