Bikrosová dráha v areáli na Karloveskej je oficiálne otvorená

703

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zrevitalizoval bikrosovú dráhu v areáli na Karloveskej ulici. Na revitalizácii sa podieľala aj mestská časť a Kaktus Bike Team Bratislava. Zúčastnené strany symbolicky podpísali memorandum o spolupráci a do budúcna sa budú podieľať na ďalších prácach v areáli.

Cieľom obnovy bikrosovej dráhy bola nielen oprava pôvodných častí, ale aj výstavba menšieho pumptrackového okruhu pre širokú verejnosť. Do priestoru bikrosového areálu osadili niekoľko cyklotrialových prekážok a menších skokov, kde si budú môcť rekreační aj výkonnostní cyklisti zdokonaľovať technické zručnosti v ovládaní bicykla.

„Revitalizácia trvala pol roka. Predchádzali tomu diskusie s odborníkmi, športovcami a športovými klubmi. Roky zanedbanú dráhu sa podarilo v tomto roku revitalizovať. Aktuálne je bezplatne k dispozícii všetkým obyvateľom okolia a širších častí Bratislavy,“ povedala hovorkyňa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Nikola Hrončoková.

Zaujímavosťou je, že okrem spomínaných subjektov sa na práci podieľali aj samotní zamestnanci NIVaM, ktorí počas Týždňa dobrovoľníctva vyčistili susedný domček, ktorý by mal slúžiť ako zázemie pre športovcov a návštevníkov. S maľovaním domčeka pomohli žiaci zo Spojenej školy na Dúbravskej ceste v odbore maliar-natierač, ktorí sa v rámci praxe postarali o všetky maliarske práce. Priľahlé okolie od lístia, drevín a kameňov vyčistili žiaci odboru záhradník-kvetinár.

Do revitalizácie sa zapojili aj mladí ľudia, ktorí využívajú bikrosovú dráhu. Nazvali sa Iuventa crew. Sú to mladí bikrosoví nadšenci, ktorí dobrovoľne vypomáhali s pomocnými prácami.

Zdroj: Karlova Ves