Blahoželáme našej študentke. V projekte Veľvyslanectvo mladých získala prvé miesto

1006

Šikovná tretiačka je zo župného Gymnázia Alberta Einsteina a v súťaži zvíťazila s projektom pod názvom ,,Vráťme prírode, čo jej patrí!“

V celoslovenskom kole projektu Veľvyslanectvo mladých 2021 získala 1. miesto a titul Veľvyslanec mladých pre stredné školy na rok 2021 študentka Gymnázia Alberta Einsteina Hana Lazíková z 3.B triedy so svojim projektom v anglickom jazyku pod názvom ,,Vráťme prírode, čo jej patrí!“.

Tretie miesto s kultúrno-spoločenským projektom ,,Einsteinka“ v ruskom jazyku získali Barbora Posilná a Jozef Lukniš zo 4. ročníka s kultúrno-spoločenským projektom v ruskom jazyku pod názvom „Einsteinka“.

Súťaž Veľvyslanec mladých  každý rok organizuje časopis Slovenka v spolupráci s Nadáciou VUB. Hlavným cieľom projektu je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nadnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty.

Tento rok bola daná téma: Skvalitnenie životného prostredia a verejného priestoru v tvojom meste, okolí. Projekt na danú tému musí byť vypravovaný v slovenskom  a jednom cudzom jazyku.  Ústna obhajoba projektov prebieha v cudzom jazyku. Odborná porota hodnotí samotnú myšlienku, spôsob vypracovania, realizovateľnosť, na základe finančného rozpočtu, komunikačný a prezentačný talent.

Z úspechu našich študentov sa tešíme a srdečne blahoželáme!