Bratislava bude mať novú viceprimátorku

2691
Lenka Antalová Plavuchová

Lucia Štasselová požiadala o uvoľnenie z funkcie viceprimátorky Bratislavy. Novou bratislavskou viceprimátorkou sa stane Lenka Antalová Plavuchová, doterajšia vicestarostka Rače.

Primátor Matúš Vallo vyzdvihol prácu Štasselovej pri „naštartovaní“ tímu pre koncepciu bytovej politiky. Za jej pôsobenia vznikla sekcia nájomného bývania a pridelili sa aj nájomné byty. „V oblasti sociálnych vecí magistrát vybudoval novú Sekciu sociálnych vecí, ktorej ambasádorom bola námestníčka od začiatkov svojho účinkovania v komunálnej politike. Sekcia dnes kompletne zastrešuje sociálnu agendu, vrátane práce so seniormi, ľuďmi bez domova, sociálne slabšími rodinami, mládežou či mestského terénneho tímu,“ uviedol Matúš Vallo.

Lucia Štasselová

V oblasti nájomného bývania Lucia Štasselová viedla spracovateľský tím Koncepcie mestskej bytovej politiky, ktorú dnes schválilo mestské zastupiteľstvo. Za jej napĺňanie bude zodpovedná novovzniknutá Sekcia nájomného bývania. Hlavné mesto Bratislava získalo vďaka pôsobeniu námestníčky Štasselovej po prvýkrát dva zásadné nástroje pre rozvoj mestského nájomného bývania: vlastnú politiku bývania a exekutívnu zložku, ktorá ju bude napĺňať. Dokument Koncepcia bytovej mestskej politiky sa stane súčasťou pripravovaného nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2030 (PHSR 2030).

Podľa primátora pod vedením Lucie Štasselovej začala Bratislava po prvýkrát prideľovať náhradné nájomné byty nájomníkom v reštituovaných objektoch a tak napĺňať svoju zákonnú povinnosť. Tiež po prvýkrát dokázalo mesto úspešne čerpať prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Počas jej pôsobenia sa zrealizovali po prvýkrát súťaže na mestské bytové domy, rozbehli sa projekty viacerých rekonštrukcií prázdnych chátrajúcich mestských domov a majetkovo-právnych vysporiadaní, vďaka ktorým mesto získa ďalšie nevyužívané budovy vhodné na nájomné byty,“ dodal Vallo.

Štasselová odchádza na vlastnú žiadosť k 1. marcu, aby sa témam rozvoja mesta a bývania mohla naďalej venovať ako expertka, či už ako členka komisie pre rozvoj mesta alebo ako členka poradného panelu pre nájomné bývanie v oblasti medzinárodnej spolupráce – financovanie dostupného nájomného bývania na úrovni Európskej únie.

Lenka Antalová Plavuchová je bratislavskou mestskou poslankyňou a aj zástupkyňou starostu bratislavskej Rače. V Rači bola poverená riadením miestneho úradu v oblastiach školstva, kultúry, sociálnych vecí a komunikácie. „Jej skúsenosti s projektovým riadením a komunitným organizovaním budú pre mesto v období ‚post-koronovej‘ obnovy kľúčové. Tretie volebné obdobie zároveň pôsobí ako miestna poslankyňa za časť Krasňany,“ spresnil magistrát.

Na poste vicestarostky v Rači od 1. marca vymení Antalovú Plavúchovú račiansky miestny poslanec Róbert Pajdlhauser. Budúca viceprimátorka však zostáva pôsobiť v miestnom zastupiteľstve v Rači ako poslankyňa za obvod Krasňany. Pajdlhauser bude pomáhať v oblasti správy budov, majetku a investičných projektov.

„Ďakujem Lenke Antalovej Plavuchovej za jej prácu a pomoc, ponuka na post viceprimátora patrí medzi tie, ktoré sa neodmietajú (je dosť možné, že to bude prvýkrát, čo bude zástupca primátora z Rače) – držím jej palce a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Zostáva pôsobiť v miestnom zastupiteľstve Rača naďalej ako poslankyňa za obvod Krasňany. Ďakujem jej hlavne za pomoc pri projektoch ZŠ Plickova, MŠ Tramín, skejtparku, v oblasti kultúry a sociálnych vecí. Mrzí ma, že prichádzame o člena nášho tímu, ale plne chápem dôvody. Nástupom na túto pozíciu Lenka končí na pozícii vicestarostky a na jej miesto bude vymenovaný poslanec za obvod Rača Róbert Pajdlhauser. Bude pomáhať v oblasti správy budov, majetku a investičných projektoch,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Róbert Pajdlhauser

Zdroj: BSK, TASR, Matúš Vallo, Michal Drotován
Foto: Lenka Antalová Plavúchová, Lucia Štasselová, Róbert Pajdlhauser