Bratislava chce získať známu budovu v Sade Janka Kráľa

1150

Mesto Bratislava chce v Sade Janka Kráľa získať do svojho vlastníctva posledný objekt, ktorý nevlastní. Je ním nehnuteľnosť, v ktorom sídlil erotický klub. Magistrát deklaruje, že bude striktne dbať na dodržiavanie funkčného využitia územia Sadu Janka Kráľa, a to aj v prípade, že sa mu objekt nepodarí získať.

Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. „Mesto má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa na území Sadu Janka Kráľa nachádza a predstavuje posledný objekt, ktorý v tomto vzácnom priestore mesto nemá vo svojej správe,“ informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť v areáli sadu už koncom roka 2020. Prvotná suma, akou objekt majiteľ ohodnotil, je však pre mesto momentálne privysoká. Magistrát však má o budovu naďalej záujem, a preto pokračuje v rokovaniach. „Súčasného majiteľa sme vyzvali na zváženie zreálnenia ceny. Mesto si tiež nechalo vypracovať odborné analýzy na ocenenie predmetného majetku,“ podotkla Rajčanová.

Bratislavská samospráva v Sade Janka Kráľa začala s komplexnou revitalizáciou dlho zanedbávanej zelene a mobiliáru. Objekt chce využiť na doplnenie nevyhnutnej vybavenosti parku pre zvýšenie komfortu návštevníkov. „Môže ísť o verejné a dôkladne udržiavané sociálne zariadenie, cenovo dostupné občerstvenie, prípadne zázemie pre verejné kultúrne podujatia, ktoré využijú priľahlé amfiteátrové sedenie,“ priblížila Rajčanová. V prípade, že mestu sa nepodarí tento objekt získať, deklaruje, že bude striktne dohliadať na dodržiavanie funkčného využitia tohto územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Žiadny mestský pozemok v Sade Janka Kráľa mesto neplánuje predávať.

Bratislava, ktorá je vlastníkom všetkých okolitých pozemkov a taktiež správcom komunikácií, zároveň plánuje zásadne obmedziť prístup vozidiel k tomuto objektu, keďže v samotnom sade by sa žiadne vozidlá nachádzať nemali. Ako vlastník parku požiada mestskú časť Petržalka taktiež o „opatrný prístup“ pri schvaľovaní prevádzkovej doby zariadenia a mesto nebude súhlasiť s nonstop prevádzkou.

Samospráva pripomína, že Sad Janka Kráľa s priľahlým nábrežím Dunaja je národnou kultúrnou pamiatkou chránenou zákonom o ochrane pamiatkového fondu. Predmetná parcela je zároveň súčasťou regionálneho biocentra. „Vzhľadom na to bude potrebné možnosti prípadného budúceho využitia jestvujúceho objektu konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava, Mestským ústavom ochrany pamiatok a orgánmi ochrany prírody,“ podotkla Rajčanová.

Zdroj: TASR