Bratislava dostane nové terminály integrovanej osobnej prepravy

1552
Zdroj: ŽSR
Zdroj: ŽSR

Terminál integrovanej osobnej prepravy je niečo ako združená zastávka pre vlak a MHD, kde cestujúci „suchou nohou“ prestúpi z jedného druhu dopravy na iný. Vďaka zdrojom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vzniknú v Bratislave dva takéto terminály: prvý bude v Lamači pri Boroch a druhý vo Vrakuni. Výška prostriedkov vyčlenených na tieto projekty je 8,6 mil. €.

„Budovaním TIOP-ov pomôžeme skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. V prípade záchytných parkovísk, ktoré tiež postupne s pomocou eurofondov budujeme, je ekologický rozmer tiež zjavný,“ píše minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na sociálnej sieti.

Ľudia z okolia Bratislavy majú možnosť presadnúť z áut do vlakov a pohodlne sa dopraviť do mesta, nemusia byť v strese kde zaparkujú či obávať sa dopravných kolón.

„Zo zdrojov OPII plánujeme zabezpečiť tak projektovanie ako aj samotnú výstavbu všetkých spomínaných projektov. Hotové by mali byť do konca roka 2023,“ dodáva.

Zdroj: Andrej Doležal-minister dopravy a výstavby SR