Bratislava eliminuje vizuálny smog aj cez dohody s reklamnými firmami

1452

Bratislava eliminuje vizuálny smog v meste aj prostredníctvom dohôd s reklamnými spoločnosťami. Vďaka tomu má dôjsť k rýchlej redukcii reklamných stavieb. Prvú takúto dohodu so spoločnosťou Akzent BigBoard, kde sa odstráni zhruba 650 reklamných a informačných plôch, schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Dohodou sa tak v Bratislave zníži počet bilbordov, bigboardov, megaboardov a informačných tabúľ na mestských pozemkoch či v správe mesta. Magistrát so spoločnosťou podpíše štvorročnú nájomnú zmluvu na 96 reklamných stavieb typu citylight a megaboard. Dohodou sa majú zároveň urovnať finančné záväzky vo výške jedného milióna eur. Urovnať sa majú aj existujúce súdne spory. Zo strany mesta sú to spory o vypratanie nehnuteľností a zo strany Akzent BigBoard je to súdny spor o zaplatenie istiny v sume 2,2 milióna eur z titulu náhrady škody.

Poslanci schválili pre Akzent BigBoard nájomné za reklamnú plochu na citylight 250 eur za rok, nájomné za reklamnú plochu na megaboarde 2000 eur za rok, nájomné za reklamnú plochu na reklamnej stavbe typu 6×3 500 eur za rok, pričom môže mať viac plôch.

Zástupca riaditeľa bratislavského magistrátu Ján Mazúr na začiatku februára informoval, že v Bratislave evidujú 2832 reklamných plôch, ktoré plne alebo čiastočne stoja na mestských pozemkoch. Z toho 60 percent reklamných plôch patrí členom Asociácie vonkajšej reklamy, 31 percent tvoria neoznačené plochy a deväť percent majú iné spoločnosti.

Nový model dohody s reklamnými spoločnosťami má podľa Mazúra dosiahnuť redukciu reklamných stavieb približne o dve tretiny, magistrát by mal právo automaticky odstrániť stavby po ukončení zmluvy, podpisovali by sa štvorročné nájomné zmluvy na menší počet existujúcich stavieb za trhovú cenu a urovnali by sa súdne spory. Dosiahnuť sa má aj trojmesačný depozit za nájom na pokrytie nákladov odstránenia či doplatenie nedoplatkov nájomného za existujúce reklamné stavby.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo začiatkom februára avizoval, že hlavné mesto chystá do budúcna aj daň z vonkajšej reklamy. Informoval tiež, že na okresnom úrade sú už zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta, kde chce Bratislava zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore.

Zdroj: TASR