Bratislava je pripravená na zimu

918

Zima sa nezastaviteľne blíži a aj tento rok sme v zimnej údržbe pripravilo hlavné mesto Bratislava viacero vylepšení, aby sa nepriaznivé počasie v najbližších mesiacoch zvládlo v meste najlepšie.

Na zimu sa ale mesto pripravuje celý rok. Nejde len o odhŕňanie a posypy, keď už sneží. Počas roka je potrebné aplikovať protišmykové povrchy priechodov a priľnavejšie povrchy kritických úsekov ciest, inštalovať senzory, ktoré dispečingu poskytnú aktuálne dáta o poveternostných podmienkach a stave ciest, zabezpečiť potrebnú techniku a personál a nastaviť Zimný operačný plán 2021/22.

Každý rok prináša hlavné mesto vylepšenia, ktoré pomáhajú stále lepšie zvládať nepriaznivé počasie. Počas minuloročnej zimy mesto zabezpečilo viac techniky a personálu na údržbu chodníkov, kvalitné zimné pneumatiky pre MHD, nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov, efektívnejšie rozdelenie rajónov pre sypače, fungujúci mestský dispečing, zapojenie Komunálneho podniku do zimnej údržby v Ružinove, Novom Meste, Rači a Vajnoroch, kvalitnejšie dáta z nových senzorov pre mestský dispečing a zabezpečilo linku zimnej údržby +421 259 356 777 pre obyvateľky a obyvateľov na hlásenie neprejazdných komunikácií.

No a na túto zimu si mesto pripravilo ešte ďalšie vylepšenia.

  • Extra sypače a inertný posypový materiál na kopcovité úseky, ktoré budú v prípade potreby ošetrovať cesty nepretržite,
  • Použitie špeciálneho asfaltu s drsnejšou štruktúrou a priľnavejšími vlastnosťami pri výmene povrchu vozovky na Molecovej, po ktorej MHD obsluhuje sídlisko Dlhé diely. Na viacerých nikách pri zastávkach MHD v kopcoch testujeme špeciálny protišmykový povrch Tyregrip,
  • Viac techniky a personálu na údržbu chodníkov a zastávok MHD,
  • Osadenie nových senzorov pre efektívnejšie rozhodnutia dispečingu, prepojenie vozidlových kamier s dispečingmi zimnej údržby,
  • Intenzívnejšia údržba zastávok MHD v spolupráci s DPB.

Cieľom zimnej údržby je zmierňovanie dopadov nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. Počas výdatného sneženia nie je reálne očakávať suché cesty a chodníky. „Robíme ale všetko preto, aby tieto komunikácie boli v rámci možností čo najbezpečnejšie a dopady nepriaznivého počasia na fungovanie mesta čo najmiernejšie,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

V praxi to znamená preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné odhŕňanie a posyp ciest a chodníkov počas sneženia a následne, čo najrýchlejšie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti komunikácií v správe mesta po ukončení sneženia.

„Pri nepriaznivom zimnom počasí je pohyb po meste vždy zhoršený, preto vás prosíme, aby ste boli trpezliví – ako chodci, tak vodiči. Zimnou údržbou vieme dopady zimy zmierňovať, ale nie ich úplne eliminovať. Naše mesto ale musí fungovať aj v takýchto podmienkach, keď nasneží alebo je poľadovica, a tak robíme stále viac pre to, aby sme dopady zimy čo najviac zmiernili a urobíme pre to maximum aj tento rok. Opäť uvítame spoluprácu s obyvateľkami a obyvateľmi. Aj pri najlepšie nastavenom operačnom pláne sa lokálne podmienky môžu rýchlo meniť a vaše podnety z terénu nám pomôžu ešte lepšie zvládnuť aj túto zimu,“ dodáva samospráva.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR