Bratislava má dizajn manuál, ktorý má pomôcť zjednotiť povrchy chodníkov

878

Mesto Bratislava má vypracovaný dizajn manuál, ktorý prináša pravidlá na zjednotenie povrchov chodníkov v uliciach hlavného mesta. Dokument má slúžiť samospráve, mestským častiam i súkromným aktérom ako návod pri výmene povrchov chodníkov. Kľúčovou súčasťou manuálu je zonácia upravujúca povrchy na základe toho, kde sa daný chodník v rámci hlavného mesta nachádza. Materiál vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy.

„Manuál ponúka zrozumiteľný návod všetkým aktérom v meste, ktorí sa podieľajú na oprave či výmene povrchov chodníkov. Vďaka jasne nastaveným pravidlám bude možné ľahko predchádzať nesystematickej voľbe materiálov či tvarov. Navyše uľahčuje prácu projektantom, ktorí nemusia nanovo vymýšľať riešenia,“ vysvetlil Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných priestorov z MIB.

Poukazuje na to, že v hlavnom meste sa dajú na chodníkoch  nájsť desiatky rôznych povrchov vrátane asfaltu, betónovej dlažby, kamenných kociek či mlatu. Zámerom mesta je postupne meniť staré asfaltové chodníky za kamennú dlažbu, niektoré chodníky už boli v poslednom období zrekonštruované v súlade s manuálom. Ide napríklad o chodník v blízkosti Malého trhu, pred poštou na Námestí SNP, na Jeséniovej ulici či ulici Prokopa Veľkého.

Voľba povrchov vychádza z navrhovanej zonácie mesta. To znamená, že v centre budú platiť odlišné pravidlá pre výber povrchu chodníkov ako na sídliskách, v historických areáloch či v mestských parkoch. Manuál tiež vysvetľuje aj priestorové princípy, teda napríklad to, ako sa má lemovať pás popri fasáde domu, zeleni či pri vozovke. Definuje tiež štandardy jednotlivých typov povrchov, či už je to kamenná alebo betónová dlažba, liate alebo súvislo spevnené či nestmelené povrchy.  

„Dôležitým zjednocujúcim prvkom chodníkov je nová ‚Bratislavská betónová dlažba,“ poznamenal Žitňanský. Po vzore iných miest vo svete navrhuje magistrát dať jednotný vizuál dláždeným priestorom mesta. Takáto dlažba je určená napríklad pre významné ulice alebo pre zdôraznenie vstupu do dôležitých verejných inštitúcií. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Prvé vydláždené ulice touto dlažbou by mohli obyvatelia podľa odhadov mesta vidieť na jeseň.

MIB smeruje pri obnove chodníkov pozornosť aj na odvádzanie vody počas dažďov. Z praktického aj funkčného hľadiska podporuje odklon od súvislo spevnených povrchov. Lepšou alternatívou sú podľa neho vodopriepustné chodníky, prípadne rozoberateľné chodníky, ktoré sú užitočné v situáciách, keď je potrebné na ulici vymeniť potrubie, osadiť nový mobiliár, prípadne nové dopravné značky.

Zdroj: TASR; Foto: MIB/www.mib.sk