Bratislava má pred sebou posledný týždeň odvozu vianočných stromčekov na ekologické zhodnotenie

754

V Bratislave bude počas tohto týždňa prebiehať posledný odvoz vianočných stromčekov na ekologické zhodnotenie.

  • Utorok 9.2. – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  • Streda 10.2. – Nové mesto, Rača Vajnory
  • Štvrtok 11.2. – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  • Piatok 12.2. – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo

V týchto termínoch odvezie OLO posledné stromčeky do kompostárne. Stromčeky vyložené neskôr čaká energetické využitie v ZEVO. V plameňoch. Takže sa poponáhľajte a rozlúčte sa so svojím stromčekom už teraz.

Svoj stromček najprv, odzdobte a potom ho umiestnite do drevených ohrádok, mapu nájdete na https://cutt.ly/ujabCSz. Ak nemáte nablízku ohrádku, v prípade bytoviek uložte svoj stromček na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu a v prípade rodinných domov na zberné hniezda triedeného odpadu. V mestských častiach so zavedeným vrecovým zberom môžete stromčeky uložiť k nádobám na sklo.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR