Bratislava odstráni vyše 300 inváznych drevín, v týchto dňoch prebieha injektáž

1325

Mesto Bratislava tento rok odstráni 116 dospelých a 210 mladých inváznych drevín. V týchto dňoch prebieha injektáž stromov, ktorá má zabezpečiť, že invázna drevina odumrie a na jej mieste nevyrastie nová. Injektáž realizuje magistrát tento rok do prvej polovice júla a následne odumreté dreviny odstráni medzi novembrom 2021 a februárom 2022.

Invázne druhy zelene majú podľa bratislavskej samosprávy veľmi negatívny vplyv predovšetkým na pôvodné druhy a biotopy. „Keďže ide  o dreviny, ktoré boli odborníkmi vyhodnotené ako obzvlášť škodlivé, ich odstraňovanie je povinné zo zákona. Táto povinnosť bola však v Bratislave dlhodobo zanedbávaná. O to viac inváznych drevín, predovšetkým pajaseňov žliazkatých a javorovcov jaseňolistých, nám tu stihlo narásť,“ skonštatovalo hlavné mesto. Spomínané dreviny majú, ako tvrdí, výnimočné reprodukčné schopnosti a veľkú povýrubovou „výmladnosť“. Samospráva si preto musela pri ich odstraňovaní stanoviť presný postup.

Bratislava pripomína, že na Slovensku je šesť druhov rastlín, ktorých správanie je natoľko invázne, že majitelia a správcovia pozemkov, majú zákonnú povinnosť tieto rastliny odstraňovať. Medzi tieto rastliny patrí pajaseň žliazkatý, proti ktorému aktuálne mesto zasahuje. Pajaseň je toxický pre rastliny aj pre živočíchy.

„Iné druhy rastlín aktívne likviduje aj prostredníctvom koreňových výlučkov – do pôdy vylučuje alelopatické látky, ktoré negatívne ovplyvňujú iné druhy drevín a bránia ich rastu. Alelopatický účinok majú aj jeho listy. Toxický je aj pre človeka, najmä vo forme výparov z poškodenej drevnej či listovej hmoty, čo sa prejavuje najmä bolesťou hlavy. Okrem toho dráždi kožu prostredníctvom jemných chĺpkov, ktorými sú listy a ich stonky posiate,“ uviedla samospráva.

Pre dlhodobé zanedbávanie zákonnej povinnosti stihli podľa mesta škodlivé invázne dreviny v Bratislave vyrásť. Magistrát preto chce, všade tam, kde je to možné, inváznu drevinu nahradiť zdravým stromom.

Botanici z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že veľkej časti rastlinného bohatstva Slovenska hrozí vyhynutie. Medzi hlavné príčiny ohrozenosti a zániku rastlinstva patrí práve vytláčanie pôvodných druhov nepôvodnými, najmä inváznymi druhmi. Nepôvodné druhy na Slovensku v súčasnosti tvoria až 24 percent rastlín. Ich počet sa každý rok zvyšuje.

Zdroj: TASR