Bratislava pomáha ľuďom bez domova

823

Mestský terénny tím pokračuje s poskytovaním služieb pre ľudí bez domova, ktorí sú jednou z najviac ohrozených skupín obyvateľstva počas koronakrízy.

Bratislavský terénny tím pomáha ľuďom bez domova od marca viacerými spôsobmi a to napríklad distribúciou informačných brožúr s informáciami o Covid-19 aj o možnostiach poskytovaných služieb v hlavnom meste, zvyšovaním dostupnosti poskytovania sociálnych služieb, rozdávaním ochranných prostriedkov ako sú rúška, dezinfekcia a potravinových balíčkov.

Venuje sa aj riešeniu podnetov prichádzajúcich od verejnosti a participáciou na riešení krízových situácií, ktoré je potrebné neodkladne riešiť.

Musíme si pomáhať.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR