Bratislava potvrdila, že spustenie parkovacej politiky pripravuje na jeseň 2021

1691

Celomestská parkovacia politika v Bratislave nebude spustená začiatkom roka 2021, ako sa plánovalo, ale až na jeseň 2021. Od augusta beží verejné obstarávanie na jadro parkovacieho systému ParkSys.

Zároveň okrem prípravy IT riešenia paralelne pripravuje mesto aj ďalšie nevyhnutné kroky v spolupráci s mestskými časťami, a to dopravné prieskumy a analýzy zón pre presné zmapovanie parkovania, či projekty organizácie dopravy pre pripravované regulované zóny.

Mesto rieši taktiež majetkovoprávne usporadúvanie komunikácií, aby sa dali regulovať, a pripravuje aj mestskú parkovaciu firma, ktorá bude realizovať odťahy, kontrolu parkovania či správu mestských garáží. Pracuje sa aj na budovaní kapacít parkovania v oblastiach s nedostatočným množstvom parkovania pre rezidentov.

Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave k 1. septembru či 1. októbru 2021 avizoval na petržalskom miestnom zastupiteľstve starosta Petržalky Ján Hrčka. Zároveň informoval, že šesť mesiacov od spustenia celomestskej parkovacej politiky, respektíve jej prvej zóny, môžu podľa neho ešte jednotlivé bratislavské mestské časti prevádzkovať svoje miestne regulácie parkovania.

Zdroj: TASR