Bratislava predlžuje čas podávania žiadostí o granty pri športe a vzdelávaní

1281

Mesto Bratislava predlžuje termín uzávierky podávania žiadostí o granty v oblasti rozvoja športu a vzdelávania. Dôvodom už druhého predĺženia je stále platný zákaz hromadných podujatí a aktivít pre pandémiu nového koronavírusu.

Uzávierky pre žiadateľov budú predĺžené do 31. augusta a týkajú sa podprogramu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur) a podprogramu na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou od 3320 do 10.000 eur).

Žiadateľov o grant vyzýva, aby pri vypisovaní žiadosti v elektronickom systéme v kolónke „popis projektu“ uviedli informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre realizáciu projektu aj v súvislosti s opatreniami pre pandémiu nového koronavírusu.

Zdroj: Bratislava