Bratislava predstavuje jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov

1050

Odpadu každoročne pribúda a práve preto sa hlavné mesto Bratislava snaží hľadať lepšie a efektívnejšie riešenia na triedenie a následnú recykláciu materiálov.

Zber triedených odpadov z rodinných domov je v súčasnosti zabezpečený prostredníctvom zberných hniezd. Systém zberných hniezd však často skôr odrádza od triedenia, než by mu pomáhal.

Prečo sa teda pomocou zberných hniezd netriedi tak, ako by mesto chcelo? Tri hlavné dôvody sú anonymita, vzdialenosť a preplnenosť.

Mesto preto predkladá na schválenie mestským zastupiteľstvom tzv. vrecový systém zberu triedeného odpadu, ktorý bude prebiehať od domu k domu. Skúsenosti z iných krajín a miest ukazujú, že tento systém je efektívnejší a prináša surovinu podstatne čistejšiu a vhodnejšiu na následnú recykláciu.

Zatiaľ, čo pri zberných hniezdach sa často stáva, že ak napríklad niekto prichádza na kontajnerové stojisko s vytriedeným papierom a modrý kontajner na papier je preplnený, vytriedený papier napokon skončí v nesprávnom kontajneri alebo vedľa kontajnera.

Nie je výnimkou, že v kontajneroch na triedený odpad končí komunálny alebo nadrozmerný odpad. Pri vrecovom zbere však tieto dôvody strácajú svoje opodstatnenie, pretože človek nemá dôvod vyhadzovať nesprávny materiál do vlastného vreca.

Od augusta majú byť do pilotnej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov zapojené tieto mestské časti: Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Staré Mesto, Devínska Nová Ves a Devín.

Jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Už čoskoro 🏡

Jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Už čoskoro 🏡 Odpadu každoročne pribúda, preto musíme hľadať lepšie a efektívnejšie riešenia na triedenie a následnú recykláciu materiálov. Zber triedených odpadov z rodinných domov je v súčasnosti zabezpečený prostredníctvom zberných hniezd. Systém zberných hniezd však často skôr odrádza od triedenia, než by mu pomáhal.Prečo teda pomocou zberných hniezd netriedime tak, ako by sme chceli? Tri hlavné dôvody sú anonymita, vzdialenosť a preplnenosť. Preto predkladáme na schválenie mestským zastupiteľstvom tzv. vrecový systém zberu triedeného odpadu, ktorý bude prebiehať od domu k domu. Skúsenosti z iných krajín a miest ukazujú, že tento systém je efektívnejší a prináša surovinu podstatne čistejšiu a vhodnejšiu na následnú recykláciu. Je to pochopiteľné. Zatiaľ, čo pri zberných hniezdach sa často stáva, že ak napríklad niekto prichádza na kontajnerové stojisko s vytriedeným papierom a modrý kontajner na papier je preplnený (dôvodom je zväčša nedôsledné stlačenie krabíc, prípadne fliaš, ak ide o plast), vytriedený papier napokon skončí v nesprávnom kontajneri alebo vedľa kontajnera. Nie je výnimkou, že v kontajneroch na triedený odpad končí komunálny alebo nadrozmerný odpad. Pri vrecovom zbere však tieto dôvody strácajú svoje opodstatnenie, pretože človek nemá dôvod vyhadzovať nesprávny materiál do vlastného vreca. Od augusta majú byť do pilotnej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov zapojené tieto mestské časti: Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Staré Mesto, Devínska Nová Ves a Devín. Kvôli jednoduchšiemu prechodu na nový systém budú počas prvého mesiaca ešte dočasne prístupné aj zberné hniezda. Za spoluprácu ďakujeme NATUR-PACK. 📍 Ako presne bude vrecový zber prebiehať? Zistíte na 👉 https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov 📍 Harmonogram zberu vo svojej mestskej časti nájdete na 👉 https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2020-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape

Uverejnil používateľ Bratislava – hlavné mesto SR Pondelok 15. júna 2020

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR