Bratislava pripravuje novú stanicu Mestskej polície vo vrakunskom Pentagone

1017

Mesto spolu s mestskými časťami Vrakuňa a Podunajské Biskupice podnikli kroky k získaniu nebytového priestoru domu na Stavbárskej ulici v oblasti Pentagonu. Priestory využije na zriadenie vysunutého pracoviska Mestskej polície s plným vybavením a kamerovým systémom. Príslušníčky a príslušníci mestskej polície tak budú bližšie pre potreby ľuďom a zásadne tak skrátia reakčnú dobu hliadok na podnety z danej lokality.

Mestská polícia bude v rámci zriadenia novej stanice v oblasti spolupracovať s Policajným zborom SR ako aj mimovládnymi organizáciami, ktoré v oblasti dlhodobo pôsobia. Mesto v ohrozených lokalitách vrátane Stavbárskej ulice, známej ako Pentagon, presadzuje kombinovaný prístup podpory jednak sociálnych a zároveň represívnych opatrení. Vnímame dopyt po zvýšení kontroly a bezpečnosti v tejto oblasti, ale tiež potrebu poskytnutia dlhodobej a odbornej pomoci komunite – deťom, mladým ľuďom a rodinám v núdzi. 

S nadobudnutím priestorov na Stavbárskej ulici v hodnote 225 tisíc eur pre účely zriadenia novej stanice mestskej polície už súhlasila finančná komisia. Následne o tom budú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať mestské poslankyne a poslanci. Do konca januára by mali byť priestory v rukách mesta, ktoré ešte pred letom ráta s vybudovaním samotnej stanice. Mestská polícia pôsobí v danej lokalite už v súčasnosti a svoju činnosť bude môcť vďaka novému pracovisku zintenzívniť. Aktuálne v oblasti hliadkuje minimálne šesťkrát denne, pričom sa striedajú príslušníci z veliteľstva v Ružinove a členovia Útvaru zásahovej jednotky a kynológie, ktorí sú školení na to, ako pracovať v rizikových oblastiach.

Kontrolu priestorov vykonávame v denných aj v nočných hodinách. Hliadku je možné privolať, samozrejme, aj mimo pravidelných kontrol. Veríme, že vysunuté pracovisko pre mestskú políciu prinesie do tejto oblasti viac pokoja a uľahčí prácu aj občianskym združeniam a terénnym pracovníkom mesta, ktorí v tejto lokalite pôsobia. Ich aktivity sú nesmierne dôležité pre pomoc ľuďom žijúcim so závislosťou a len v kombinácii s nimi dokážeme pomôcť obyvateľkám a obyvateľom Stavbárskej ulice,“ priblížil náčelník Mestskej polície Miroslav Antal s tým, že k väčšej bezpečnosti pomôže aj postupne rastúci počet mestských policajtiek a policajtov, ktorí pribúdajú prostredníctvom nového, vlastného vzdelávacieho centra.

Som rád, že robíme ďalší krok k tomu, aby sa v tejto lokalite cítili obyvateľky a obyvatelia bezpečnejšie a zároveň od mesta dostanú potrebné informácie a pomoc pri riešení neraz zložitých životných situácií. Chcem poďakovať všetkým partnerom, ktorí sa spolu s mestom podieľajú na zvyšovaní kvality života v lokalite, či už to je mestská polícia, mimovládne organizácie, ale aj samotným mestským častiam Vrakuňa a Podunajské Biskupice,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Sedem rokov, čo som vo funkcii starostu MČ Vrakuňa som bol pri všetkých krôčikoch, ktoré postupne zlepšovali podmienky a kvalitu života pre komunitu v Pentagone. Sedem rokov som si uvedomoval, že jediné skutočné a efektívne riešenie je vybudovanie stanice mestskej polície priamo v objekte Pentagonu. Sedem rokov drobných krôčikov sa zúročilo a dnes sme sa ocitli pre Vrakuňu a Podunajské Biskupice pred dôležitým veľkým krokom. Tým krokom je zriadenie stanice mestskej polície v objekte Pentagonu a ja úprimne ďakujem každému, kto tento nápad podporuje a bude podporovať. Slušní ľudia vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach sa po dlhých desaťročiach môžu konečne dočkať skutočného zlepšenia kvality ich životov a zároveň zlepšenia bezpečnostnej situácie. Ďakujem všetkým zúčastneným za aktuálnu aj budúcu podporu,“ vyjadril sa starosta mestskej časti Vrakuňa Martin Kuruc. 

Nakoľko je nové vysunuté pracovisko Mestskej polície naplánované na pomedzí mestský časti, polícia bude mať v priamom zábere a možnosť intenzívnejšie obslúžiť aj MČ Podunajské Biskupice.

Už takmer 3 roky sa ako mestský poslanec za Podunajské Biskupice snažím o to, aby sa do našich susedných mestských častí vrátila stanica mestskej polície, ktorá nám chýba vzhľadom na situácie s narúšaním verejného poriadku vo viacerých lokalitách. Konečne môžeme povedať, že sa nám to podarilo v spolupráci s pánom primátorom Vallom a starostom Kurucom,“ pridáva poslanec mestskej časti Podunajské Biskupice Roman Lamoš. 

Mesto v roku 2021 podporilo prostredníctvom grantovej výzvy projekty na Stavbárskej ulici vo výške viac ako 79 000 Eur. Ide predovšetkým o sociálne projekty, ktoré sa zameriavajú na účinnú odbornú pomoc ľuďom, ktorí užívajú drogy alebo žijú so závislosťou, resp. abstinujúcim závislým. Mestský terénny tím zároveň v máji tohto roku zrealizoval týždenné mapovanie na území MČ Vrakuňa a susediacich lokalít v MČ Podunajské Biskupice, kedy pracovníčky a pracovníci magistrátu kontaktovali vo verejnom priestore viac ako 50 ľudí bez domova a zisťovali základné informácie o ich prístupe k pomáhajúcim službám, nocľahu alebo čase strávenom na tomto území. Hlavné mesto vytvorilo aj 2 pracovné miesta v Mestskom terénnom tíme vyčlenené priamo pre lokalitu na Stavbárskej ulici. Úlohou týchto sociálnych pracovníkov je poskytovať sociálne poradenstvo pre obyvateľky a obyvateľov na Stavbárskej ulici, pomoc pri zvládaní finančných problémov, pomoc pri hľadaní práce, vybavovaní dávok v systéme sociálnej podpory, riešení rodinných ťažkostí alebo iných tém, ktoré sa týkajú sociálnej a ekonomickej situácie obyvateliek a obyvateľov. Prvé súvisiace aktivity mesto spustilo v lete, pričom vďaka spolupráci a podpore združenia miestnych obyvateliek a obyvateľov priamo na Stavbárskej tento mesiac otvorilo aj poradenskú miestnosť. 

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR