Bratislava rozdelí daň z nehnuteľností na splátky

1443

Mesto Bratislava rozdeľuje tohtoročnú daň z nehnuteľností pre všetky fyzické osoby a fyzické osoby živnostníkov na tri splátky. Dôvodom je súčasná situácia okolo koronavírusu a očakávané ekonomické dopady. V prípade, že bude niekto chcieť zaplatiť splátku naraz, zostáva táto možnosť zachovaná.

Hlavné mesto takisto posúva aj termín doručovania výmerov obyvateľom o štyri až šesť týždňov. Ako priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla, oznámenia o uložení zásielky by mohli byť ľuďom doručené posledné dva týždne v máji, respektíve prvé dva týždne v júni. Následne plynie štandardná 18-dňová lehota na prevzatie zásielky.

V aktuálnom krízovom režime pridala Slovenská pošta ďalších 14 dní kvôli menšej koncentrácii ľudí na svojich pobočkách. Od dátumu, kedy si obyvateľ prevezme rozhodnutie na pošte, sa potom odvíja lehota na úhradu, ktorá je 45 dní. Na základe dátumu prevzatia rozhodnutia by splatnosť dane z nehnuteľností mala byť cca na prelome júla a augusta. Všetko však závisí od vývoja šírenia epidémie a prijatých bezpečnostných opatrení. Zo zákona musia byť daňové výmery doručované do vlastných rúk, ale to aktuálne Slovenská pošta dočasne pozastavila. Preto nie je jasné, kedy bude môcť Magistrát rozhodnutia odoslať.
            

O definitívnom dátume, ako aj nastavení dátumov druhej a tretej splátky, bude mesto informovať.

Zdroj: TASR