Bratislava rozširuje zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu do ďalších mestských častí

833

Tento projekt odštartovalo hlavné mesto už minulý rok v mestskej časti Lamač a výsledky sú skutočne výborné. Zapojilo sa až 80 % Lamačaniek a Lamačanov a za prvých päť mesiacov, od októbra 2021 do februára 2022 tak vyzbierali približne 75 ton kuchynského odpadu – na váhu sú to také tri poriadne Otokary. Systém zberu tak prešiel testom a mesto pokračuje v ďalších mestských častiach. Čoskoro sa pridá Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Dúbravka.

Záhorská Bystrica – distribúcia nádob: 1. -12. marca 2022, prvý odvoz plánovaný v týždni od 14. marca 2022,

Karlova Ves – distribúcia nádob: 14. marca – 4. apríla 2022, prvý odvoz plánovaný v týždni od 4. apríla 2022,

Dúbravka – distribúcia nádob 5. – 23. apríla 2022, prvý odvoz plánovaný v týždni od 25. apríla 2022.

​​Ako to bude prebiehať?

Všetky domácnosti v týchto mestských častiach dostanú štartovací balíček.

  • jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík,
  • certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 kusov,
  • informačný leták.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie balíčkov prostredníctvom SMS. Obyvatelia bytových domov zas budú informovaní prostredníctvom plagátu vyveseného na vchodových dverách do bytovky. V prípade, že si nebudete v danom čase môcť balíček vyzdvihnúť, budete mať možnosť vyzdvihnúť si ho následne v distribučných centrách.

Pre domácnosti v bytových domoch

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení treba vrecko uzatvoriť a vyniesť do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome), ktorá bude umiestnená v blízkosti vášho bytového domu a označená nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“.

Pre domácnosti v rodinných domoch

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení treba vrecko vybrať z košíka, uzatvoriť a vložiť do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Túto zbernú nádobu je potrebné vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

Hlavným cieľom je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Do konca roka mesto zavedie zber v celej Bratislave. „Nie je to len našou zákonnou, ale tak naozaj aj morálnou povinnosťou, keďže v priemere Bratislavčanka či Bratislavčan vyprodukuje až 120 kg tohto typu odpadu ročne. Šupky, kôstky, zvyšky nedeľného obeda, zhnité desiaty – to všetko tak nebude zbytočne zaťažovať spaľovňu, ale sa to premení na hodnotný kompost, ktorý sa vráti do pôdy,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR