Bratislava spúšťa tretí ročník úspešného projektu Deti pre Bratislavu

662

Cieľom projektu Deti pre Bratislavu je podpora realizácie detských nápadov na zlepšenie mesta. Mestu záleží na podpore kvalitného vzdelávania detí a silnú stránku projektu vidí aj v pretavení myšlienok do reálnych projektov na zlepšenie Bratislavy.

Prihlásiť sa môžu žiaci a žiačky vo veku 7 – 15 rokov a základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi:

  • Ekológia a verejný priestor alebo
  • Solidarita a kultúra

Odmenu vo výške 2 000 eur môže detský tím využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, systematickou prácou na svojom projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi. Prihlášky je potrebné poslať do 30. apríla.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR