Bratislava už musela zasiahnuť proti komárom a aplikovať biologický larvicíd BTI

1093

Hlavné mesto Bratislava muselo zasiahnuť proti premnoženiu komárov a vo viacerých lokalitách mesta aplikovať biologický larvicíd BTI na zneškodnenie lariev hmyzu. Magistrát totiž v týchto dňoch zaznamenal ich zvýšený výskyt.

„Nízke teploty zatiaľ neprajú rýchlemu liahnutiu lariev, no kvôli výdatným dažďom už na niektorých liahniskách zaznamenávame nadlimitné počty lariev. A práve na týchto liahniskách zasahujeme.“ píše hlavné mesto na sociálnej sieti.

Prvé ošetrené lokality sú na území bratislavských mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Rusovce a Rača. BTI účinne eliminuje larvy komárov ešte pred ich vyliahnutím, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý.

Oproti predchádzajúcim sezónam má magistrát možnosť využiť na zásah biologickým larvicídom BTI aj helikoptéru rakúskej strany, a to v prípade zaplavenia inundačných území. Novinkou sú tiež CO2 lapače, ktoré zaznamenajú výskyt komárov v jednotlivých častiach mesta a pomôžu tak pri vyhodnotení situácie na nariadenie zásahu látkou BTI. Pravidelné monitoringy priamo v teréne vykonáva v tejto sezóne okrem mestských odborníkov aj približne 100 vyškolených dobrovoľníkov. Ďalších záujemcov mesto postupne preškolí.                       

V hlavnom meste sa podľa magistrátu vyskytuje viac ako 1000 väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce menších mlák, ktoré poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR