Jurigovo námestie prejde rekonštrukciou. Bratislava vyhlasuje súťaž

1014

Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a mestskou časťou Karlova Ves vyhlásil architektonicko-krajinársku súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí.

„Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Návrh má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok na námestí, poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity, debarierizovať priestory a zároveň zlepšiť mikroklímu na námestí. Navyše, veríme, že návrh, ktorý vzíde zo súťaže, môže predstavovať precedens pre kvalitné riešenie typológie pochôdznych terás,“ píše mesto na sociálnej sieti.

Kompletné zadanie architektonickej súťaže nájdete TU.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je:

  • celková technická oprava, výmenu povrchov či viac zelene
  • vytvoriť prístupné, priechodné a bezpečné vertikálne prepojenia jednotlivých úrovní námestia
  • vytvorenie kultivovaného, fungujúceho a prístupného verejného priestoru
  • zvýšenie pobytovej funkcie priestoru
  • oživenie prevádzok v parteri budov
  • priniesť riešenie proti zatápaniu a zatekaniu, či prípadnému premŕzaniu povrchov v zime
  • navrhnúť do priestoru nové umelecké dielo alebo pracovať s umeleckými dielami, ktoré sú na námestí

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Karlova Ves