Bratislava vyhlasuje grantové výzvy v sociálnej oblasti

1045

Jednou z viacerých možností, ako v rámci Bratislavy získať dotácie na bežnú aj rozvojovú činnosť, je grantový program mesta v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých. Je určený pre neziskové projekty v oblasti sociálnej pomoci a podpory. Registrovaní žiadatelia nájdu výzvy aj na stránke na podávanie žiadostí bratislava.egrant.sk.

Grantový program financuje z vlastných zdrojov mesto Bratislava. Posudzovanie projektov má na starosti komisia pozostávajúca z expertov v danej oblasti a predstaviteľov mesta. Na základe ich odporúčania rozhodujú o schválení a výške dotácií zastupiteľské orgány mesta.

Dotácie sa poskytujú najmä neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám pôsobiacim v Bratislave, ktoré nie sú zriadené mestom ani mestskými časťami.

V rámci programu sa zvykne raž ročne vyhlásiť viacero výziev, ktoré adresujú strategické priority v oblasti sociálnej pomoci. V roku 2021 boli vyhlásené štyri výzvy v týchto oblastiach podpora medzigeneračnej solidarity a kvality života seniorov a senioriek v Bratislave deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození a prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. V prípade vyhlásenia grantových výziev môžete počas trvania výzvy podať žiadosť o dotáciu týmto spôsobom.

Pre podanie žiadosti o dotáciu je potrebné vyplniť formulár v príslušnej výzve cez stránku https://bratislava.egrant.sk/. Vzorový formulár a všetky potrebné informácie nájdete TU.

Zdroj: www.bratislava.sk