Bratislava zachováva historickú hodnotu Vydrice

885

Bratislava podpísala memorandum s investorom v území Vydrice, ktorému mestské zastupiteľstvo schválilo predaj menšieho pozemku v tomto území za mimoriadne výhodných podmienok pre mesto.

Vďaka memorandu budú v tomto ikonickom priestore, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie s historickou dominantou Bratislavského hradu, do investorského projektu zapracované:

  • Ekologické koncepty, vrátane sadovníckych úprav, stromy v uličných priestoroch, zelené strechy, zeleň na fasádach a opornom múre hradného brala v podobe popínavej zelene, vodozádržné opatrenia, ale aj prvky na ochranu biotopov chránených živočíchov, ktoré osídľujú hradný kopec,
  • Verejná prístupnosť exteriérových priestorov vo vlastníctve investora, významná časť pozemku sa tak po realizácii fakticky vráti v prospech mesta a bude verejne prístupná,
  • Zvýraznenie historických fragmentov Kempelenovho vodovodu s herno-edukačným Kempelenovým parkom,
  • Umožnenie vybudovania integrovanej zastávky MHD,
  • Investor vynaloží 1,5 mil. EUR na revitalizáciu areálu Vodnej veže, vytvorenie verejného priestoru nového kultúrneho-spoločenského objektu v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a MČ-Staré Mesto.

Zdroj: Matúš Vallo má rád Bratislavu