Bratislava zbavuje mesto vizuálneho smogu

971

Hlavné mesto ukončilo všetky zmluvy o nájme mestských pozemkov pod reklamnými zariadeniami. Už zostáva len posledná, ktorú plánuje ukončiť tento rok.

Ide celkom o dvanásť zmlúv, kvôli ktorým stálo v meste až 160 reklamných zariadení. Tieto zariadenia teraz mesto likviduje tak rýchlo, ako im to zákon a zmluvné lehoty umožňujú.

A aby vznik vizuálneho smogu obmedzili aj do budúcna, pripravuje mesto zmeny územného plánu, ktoré prinesú sprísnenie regulácie umiestňovania nových reklamných stavieb. V likvidácii nánosov nechcenej reklamy bude mesto pokračovať aj naďalej.

Naše mesto zbavujeme vizuálneho smogu 🧽💪 Ako? Ukončili sme všetky naše zmluvy o nájme mestských pozemkov pod reklamnými zariadeniami. Už zostáva len posledná, ktorú plánujeme ukončiť tento rok. Ide celkom o dvanásť zmlúv, kvôli ktorým stálo v našom meste až 160 reklamných zariadení. Tieto zariadenia teraz naši kolegovia z komunálneho podniku likvidujú tak rýchlo, ako im to zákon a zmluvné lehoty umožňujú. A aby sme vznik vizuálneho smogu obmedzili aj do budúcna, pripravujeme zmeny územného plánu, ktoré prinesú sprísnenie regulácie umiestňovania nových reklamných stavieb. V likvidácii nánosov nechcenej reklamy budú naši kolegovia pokračovať aj naďalej, o čom vás budeme priebežne informovať.

Uverejnil používateľ Bratislava – hlavné mesto SR Streda 27. mája 2020

Zdroj: Matúš Vallo