Bratislava: Zmeny v mestskej hromadnej doprave od 07. septembra

2162

V pondelok 7. septembra príde k spusteniu električkovej dopravy na Komisárky a zároveň začne rekonštrukcia električkovej trate v uzle Americké nám. a Blumentál.

Linka 3: Bude medzi zastávkami Rača, Komisárky a Petržalka, Jungmannova premávať obojsmerne cez Vazovovu, Krížnu ul. a Americké námestie. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 7: Bude premávať po trase Rača, Komisárky, resp. ŽST Vinohrady cez Račiansku, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú na ŽST Nové Mesto. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 9: Bude medzi zastávkami Chatam Sófer a Ružinov, Astronomická premávať obojsmerne cez Námestie SNP, Špitálsku a Krížnu ul. Obslúži všetky zastávky na trase.

Linky 52, 56 a 65: Budú premávať po svojich bežných trasách.Linka náhradnej dopravy X55 po obnovení premávky električiek na Komisárky zanikne.

Linky 31 a 94: Budú premávať na náhradnú priebežnú konečnú zastávku Blumentál na Vazovovej ul. (pri gymnáziu). Následne pokračujú priamo po Vazovovej ul., kde obslúžia zastávku Vazovova (spoločnú s linkami 3 a 7), následne Krížnu ulicu, kde obslúžia zastávku Americké námestie a po obslúžení zastávky Kollárovo nám. sa napoja na svoje trasy vrátane obslúženia zastávky Kollárovo námestie na Nám. 1. mája.

Linky 39 a N55: V smere Súhvezdná/Na pántoch po obslúžení zastávky Kollárovo nám. pokračujú priamo po ulici Námestie Slobody a Mýtnej vpravo na Vazovovu ul., kde obslúžia zastávku Blumentál v náhradnej polohe pred križovatkou s Radlinského ul. (pri gymnáziu), následne pokračujú vľavo na Radlinského ul., a od zastávky „Račianske mýto“ po riadnych trasách. V smere Cintorín Slávičie údolie / Hlavná stanica premávajú bezo zmeny. Oprava dvojkoľajnej električkovej trate bude realizovaná na Americkom nám. a Radlinského ul. v úseku od Špitálskej ul. po Blumentál. Začiatok úseku nadväzuje na koniec rekonštruovaného úseku električkovej trate na Špitálskej ul. v r. 2017. Koniec je v rámci zastávky Blumentál. Na Radlinského ul. sa opraví úsek po odbočenie na hlavnú stanicu.

Projekt so sebou prináša viacero vylepšení súčasného stavu.

Pre chodcov a cestujúcich:

– priechod pre chodcov cez Radlinského ulicu pri križovatke s Fazuľovou ulicou bude upravený na bezbariérový a rozšírený;

– zväčší sa chodník na nároží Fazuľovej a Radlinského ulice;- priechody cez električkovú trať na oboch koncoch zastávky Americké námestie budú upravené na bezbariérové;

– chodník popri múre fakultnej nemocnice bude rozšírený;

– na oboch nástupištiach pribudne informačná tabuľa zobrazujúca aktuálne odchody spojov MHD.

Pre MHD:

– odbočenie zo zastávky Blumentál na Americké námestie bude priamejšie, električky tak úsekom prejdú plynulejšie;

– úpravou ostrovčeka bývalej zastávky Floriánske námestie vznikne plnohodnotný bezpečný BUS pruh do zastávky Blumentál;

– povrch cesty na zastávke Blumentál po ktorom jazdia autobusy bude opravený.

Urbanistické zlepšenia:

– ostrovček bývalej zastávky Floriánske námestie bude prebudovaný na ostrovček so zeleňou;

– zeleň pribudne aj na druhej strane Radlinského ulici pri rozšírenom nároží s Fazuľovou ulicou;

– dotknuté nárožia parčíkov na Floriánskom námestí budú upravené;

– trakčné stožiare budú optimalizované a kombinované s verejným osvetlením;- na nástupišti Americké námestie v smere na Blumentál vznikne pozdĺž nástupišťa medzi stromami pás zelene.