Bratislavská polícia sa zaoberá prvými prípadmi kyberšikany

1148

Bratislavská polícia sa zaoberá prvými prípadmi kyberšikany. Od 1. júla pribudla v rámci novely Trestného zákona definícia pojmu kyberšikany. Pod týmto pojmom rozumieme špecifický druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete.

Neprešiel ani mesiac a už sa bratislavskí policajti takýmto prípadom zaoberajú aj v praxi. Konkrétne policajti v mestskej časti Petržalka, kde poverený policajt prijal oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Oznámenie súvisí so zverejnením audiovizuálneho záznamu prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí, ktoré sa týka práve vyššie uvedeného konania charakterizovaného pod pojmom „kyberšikana“. V súčasnosti sú v tejto veci vykonávané potrebné úkony v zmysle zákona s cieľom jej náležitého objasnenia.

Bratislavská polícia odporúča v elektronickom priestore dodržiavať nasledovné rady a odporúčania:

  • pozor na zverejňovanie osobných údajov, fotografií a videí – dobre si rozmyslite, čo na internete zverejníte a tiež komu inému dávate tieto údaje k dispozícií, opatrnosťou sa chránite pred možným ubližovaním,
  • okamžitá reakcia – akékoľvek šikanovanie riešte okamžite, čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie,
  • uschovávajte si dôkazový materiál – (emaily, SMS, MMS, históriu chatu) v prípade webových stránok s falošným profilom si urobte fotografiu pracovnej plochy,
  • blokovanie a nahlasovanie – v emailovej alebo četovej komunikácií si môžete nastaviť blokovanie správ od osoby, ktorá vás šikanuje alebo môžete nahlásiť obťažovanie administrátorovi stránky.

Zdroj: Polícia SR-Bratislavský kraj