Bratislavská ZOO má ďalší prírastok: narodil sa kulanko turkménsky

849

Kulan turkménsky (Equus hemionus kulan) je jeden zo štyroch dnes žijúcich poddruhov divokého somára ázijského a patrí k ohrozeným druhom. Posledný z poddruhov somára ázijského, somár sýrsky ašdar bol úplne vyhubený v roku 1927. Ostatné poddruhy džigetaj, onager, kulan a kur sú dnes už veľmi vzácne a vyskytujú sa na stepiach a polostepiach strednej Ázie. Ich vzdialenými príbuznými sú kone Przewalského.

Kulany turkménske sú riedko rozšírené od horských oblastí Iránu a Afganistanu až po Mongolsko a západnú Čínu. Tvoria malé stáda, živia sa suchými trávnatými porastami a krovinami a dokážu bežať rýchlosťou až 85 km/h.

Vďaka špeciálnym záchranným programom sa podarilo kulany reintrodukovať, teda znovu vrátiť do voľnej prírody v Uzbekistane, Kazachstane, na Ukrajine a v Izraeli. Bratislavská ZOO sa veľmi teší z narodenia nového jedinca tohto vzácneho ohrozeného druhu.

Podporiť chov kulanov turkménskych môžete TU.

Zdroj: ZOO Bratislava