Bratislavská župa hľadá tlmočníkov

993
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.19.18″ custom_padding=“0|0px|0|0px|false|false“][et_pb_row custom_padding=“0|0px|27px|0px|false|false“ _builder_version=“3.19.18″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.19.18″][et_pb_text _builder_version=“3.19.18″]

V pôsobnosti vyšších územných celkov je aj povinnosť zabezpečovať poskytovanie tlmočníckej služby svojim obyvateľom, ktorí o to požiadajú. Aby tlmočnícku službu mohli „tlmočníci“ poskytovať a kraj im mohol za túto službu zaplatiť, musia byť zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Preto Bratislavský samosprávny kraj apeluje na poskytovateľov tejto služby, aby sa registrovali. 

„Po nástupe na úrad sme si povedali, že chceme poskytovať ešte lepšie služby našim obyvateľom. Niektorí naši občania majú určité typy telesných alebo duševných porúch a postihnutí. Ak nás občan odkázaný na tlmočenie požiada o zabezpečenie tlmočníckej služby, je našou povinnosťou mu túto službu zabezpečiť a následne po splnení zákonom stanovených podmienok aj financovať. Preto aj vďaka vám, tlmočníkom, sa kraju podarí naplniť, aby aj občania odkázaní na tlmočenie mohli dostať služby, ktoré zodpovedajú ich druhu zdravotného postihnutia a mohli viesť aktívny a plnohodnotný život,“ zdôraznil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj hľadá odborníkov – tlmočníkov, ktorí by spĺňali kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tlmočníckej služby, a ktorí by ju po zápise do registra vykonávali. Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná osobe odkázanej na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Fyzickej osobe možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.

Podľa Zákona o sociálnych službách môže tlmočnícku službu vykonávať tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý svoje kvalifikačné predpoklady preukazuje absolvovaním tlmočníckeho minima certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmočníkov posunkovej reči, artikulačných tlmočníkov alebo tlmočníkov pre hluchoslepé osoby. Podľa § 62 Zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Bližšie podmienky zápisu do registra sú uvedené na webovom portáli BSK

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]